Mezoamerikan Mitolojisi

MEZOAMERİKAN MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ (E-G)

E

Eb: [Maya] Yeniden doğmayı ve yenilenmeyi sembolize eden, insanlık tarihinin 12. dönemine verilen isim.

Ehecatl: [Aztek] Hava ve rüzgar tanrısı.

Ehecoatl: [Maya] M.Ö 11205’de başlayıp, 4010 yıl süren ikinci güneş devresi. Rüzgar fırtınası anlamına gelir.

Ek Ahau: [Maya] Savaş tanrısı.

Ek Zip: [Maya] Geyik avı tanrısı.

Ekchuah: [Maya] Ticaret tanrısı, tüccarların koruyucusu.

Ekkekko: [İnka] Bolluk, bereket ve para tanrısı.

Epunamun: [İnka] Savaş tanrılarından biri.

Etzalkualitztli: [Aztek] Tlaloc adına düzenlenen festivalin adı. Aynı zamanda dinsel takvimin altıncı ayı.

Etznap: [Maya] Fedakarlık ve kurban törenleri ile ilgili tanrı.

Eupai: [İnka] Yeraltı tanrısı. Adına çocuklar kurban edilirdi.

F

Fempellec: [İnka] Naymlap’ın on iki oğlundan biridir. O soydan gelen son hükümdardır.

G

Gagavitz: [Aztek] Tiuh Tiuh’a hizmet eden bir savaşçı.

Ghanan: [Maya] Tarım tanrısı.

Göz Oyan: [Maya] Popol Vuh’da adı geçen, büyük çarpışma sonrası sağ kalanların gözlerini oyduğuna inanılan tanrı.

Guaca Bilca: [İnka] Taptıkları doğaüstü güçlere verdikleri isim. Cuzco’nun iblisleri.

Guachimines: [İnka] Tehlikeli ve ölümcül, efsanevi bir karakter.

Guamansuri: [İnka] Guachimines tarafından öldürülen, İnka efsanelerinde cinayete kurban giden ilk karakter.

Guayna Capac: [İnka] İspanyol fethinden önceki son İnka hükümdarı.

Gucumatz: [Maya] Kukulcan’a verilen isimlerden biri.

Gukumatz: [Maya] Yedi yaratıcı tanrıdan biri. Gökyüzü tanrısı.

Okuduğunuz için teşekkürler

Fikirlerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirir.
Yorum yazarak bizi daha iyi içerikler hazırlamak için destekleyebilirsiniz.

Düşüncelerini Paylaşavatar

Kayıp Dünya

Kayıp Dünya Editörleri tarafından yayınlanmaktadır.

Yorum Yapılmamış

Yorum yazmak için tıklayın

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da