Mezoamerikan Mitolojisi

MEZOAMERİKAN MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ (H-J)

H

Haab: [Maya] Ay yılının adı.

Hacauitz: [Maya] Dağların tanrısı.

Hacha’kyum: [Maya] Halkın üst tabakası ile ilgili bir tanrı.

Hahana Ku: [Maya] Haberci tanrı.

Halac Uinicil: [Maya/Toltek] Prensler, yöneticiler ve rahip soyundan gelenler için kullanılan bir tanımlama. Doğru adam, gerçek şey anlamına gelir. Rahipler sınıfı Mayalara, Tolteklerden miras kalmıştır.

Hanan Pacha: [İnka] Yüksek dünya anlamına gelmektedir. Cennete verilen isimlerden biridir. Sadece iyilik yapanlar girebilir.

Harakan: [Maya] Fırtına ve güçlü rüzgarların tanrısı.

Hobnil: [Maya] Arıcıları koruyan tanrı.

Huaca: [İnka] Kutsal yerlere verilen isim.

Huallallo Carhuincho: [İnka] Yauyos yerlilerinin yanardağ tanrısı.

Huamantantak: [İnka] Çiftçilere gübre sağlayan iyi huylu bir ruh.

Huaminka: [İnka] Güneş ışıklarına verilen isim.

Huanca: [İnka] Doğayı, nehirleri ve ağaçları koruyan tanrılar. Kaya ya da taş şeklinde tasvir edilirler.Tabiat ruhları.

Huari: [İnka] Guari halkının baş tanrısı.

Huastekler: [Toltek] İlkel Maya soyu.

Huehuecoyotl: [Aztek] Neşe ve mutluluk tanrısı. Hilebaz ve oyuncu bir karaktere sahipti.

Huehueteotl: [Aztek] En eski tanrılardan biridir. Kralların ve savaşçıların yöneticisi, ateşin sahibi olan tanrıdır. Kelime anlamı olarak eski tanrı demektir.

Huichaana: [Maya] İnsanoğlunu yaratan ana tanrıça.

Huihtokihuatl: [Aztek] Tlalok’un ablası, bereket tanrıçası.

Huitzilopochtli: [Aztek] Şehrin koruyucusu, savaş tanrısı. Güneyin yeniden dirilmiş savaşçıları demektir.

Huixtocihuatl: [Aztek] Doğurganlık tanrıçası.

Hunahpu: [Maya] Yaratıcı tanrılardan biridir. Güneş tanrı.

Hunahpu Utiu: [Maya] İnsanlığı yaratan on üç ana tanrıdan biridir.

Hunahpu-Gutch: [Maya] İnsanlığı yaratan on üç ana tanrıdan biridir.

Hun Batz: [Maya] Hun-Hunahpu’nun oğlu olan maymun ikizlerden biridir.

Hun Came: [Maya] Yeraltı tanrısı, ölüler diyarının efendisi.

Hun Choen: [Maya] Hun Batz’ın kardeşi, maymun ikizlerden biridir.

Hunhau: [Maya] Mitnal’in yöneticisi ve şeytani varlıkların lideridir.

Hun-Hunahpu: [Maya] Doğurganlık ve futbol tanrısı.

Hun Nal: [Maya] Beslenme, gıda ve mısır tanrısı.

Hun Pic Tok: [Maya] Savaş tanrılarından biri.

Hunab Ku: [Maya] İtzamna’nın babası olan baş yaratıcı tanrı.

I

Ilamatecuhtli: [Aztek] Ana tanrıça. Adına, insan kurban edilen bir festival düzenlenirdi.

Illapa: [İnka] Fırtına ve iklim tanrısı. Şimşek anlamına gelmektedir.

Inti: [İnka] En büyük güneş tanrısı. İnkaların atası.

Inti Raimi: [İnka] Bir güneş festivali.

Ipalnemohuani: [Aztek] Güneşe verilen isimlerden biri.

Ipan Metzli: [Aztek] Tlalekuhtli’nin yaşadığına inanılan ikinci cennet. Aztekler on üç tane cennetin varlığına inanırlardı.

Itzamna: [Maya] Tanrıların babası, gökyüzünün hakimi.

Itzcouatl: [Aztek] Tufan sonrası, gökyüzünü kaldırmak için yaratılan dört tanrıdan biri. Yıldız, yağmur ve fırtına tanrılarından biridir.

Itzkuintli: [Aztek] Ayın yirminci gününe verilen isim. Aynı zamanda kalp tanrıçası.

Itzlacoliuhque: [Aztek] Karanlık tanrısı.

Itzli: [Aztek] Kurban tanrısı.

Itzmalin: [Aztek]  Tufan sonrası, gökyüzünü kaldırmak için yaratılan dört tanrıdan biri. Yıldız, yağmur ve fırtına tanrılarından biridir.

Itzpapalotl: [Aztek] Tarım, kader ve yıldız tanrıçası.

Itztlacoliuhqui: [Aztek] Sabah yıldızı tanrısı. Venüs tanrısı.

Ix: [Maya] Siyah rengi ve kuzey yönünü temsil eden Bakab’lardan biri.

Ix Chebel Yax: [Maya] Hamile kadınların koruyucusu ay tanrıça. Dokumacılık tanrıçası.

Ix Chel: [Maya] Eski ay tanrıçası. Itzamna’nın karısı.

Ix Chup: [Maya] Ay tanrıçalarından biri. Ix Chel’in daha genç yorumu.

Ixcuinanme: [Toltek] Ay ve yer tanrıçası.

Ixmucane: [Maya] İnsanlığı yaratan on üç ana tanrıdan biri.

Ixpiyacoc: [Maya] İnsanlığı yaratan on üç ana tanrıdan biri.

Ixtlilton: [Aztek] Sağlık ve tedavi tanrısı.

Ix Tub Tun: [Maya] Değerli taşlar tanrıçası.

Ixpiyacoc: [Maya] Yaratıcı tanrı.

Ixtap: [Maya] İntihar edenlerin koruyucusu ay tanrıça.

Ixzaluoh: [Maya] Su tanrıça.

Izpuztekue: [Aztek] Ruhların öteki dünyaya yolculuğu sırasında, onları rahatsız eden kötü huylu bir ruh.

Iztaccihuatl: [Aztek] Ana tanrıça.

İ

İmaymana Viracocha: [İnka] Balçıktan yaratılan ilk insanlardan biridir.

İnkarri: [İnka] İnanışa göre, büyük tufandan sonra dünyaya gelecek, İnka soyundan bir hükümdar.

İqi Balam: [Maya] Yaratılan ilk dört insandan biridir. Ay jaguar anlamına gelmektedir.

İum Cimih: [Maya] Eskiyi yok edip, yeniyi getiren ölüm tanrısı.

J

Jaguar: [Aztek/Toltek] Efsanelerde sıkça adı geçen, karanlık çökünce güneşi yediğine inanılan hayvan. Kartal ve jaguar kahramanlık öykülerinde, karakterin cesaretini övmek için en çok kullanılan ögelerdir.

Okuduğunuz için teşekkürler

Fikirlerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirir.
Yorum yazarak bizi daha iyi içerikler hazırlamak için destekleyebilirsiniz.

Düşüncelerini Paylaşavatar

Kayıp Dünya

Kayıp Dünya Editörleri tarafından yayınlanmaktadır.

Yorum Yapılmamış

Yorum yazmak için tıklayın

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da