Mezoamerikan Mitolojisi

MEZOAMERİKAN MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ (C-D)

C

Cabaguil: [Maya] Yaratıcı yedi tanrıdan biri. Gökyüzünün kalbi.

Cabrakan: [Maya] Dağ ve deprem tanrısı.

Cacoch: [Maya] Yaratıcı tanrılardan biri.

Caha Paluma: [Maya] Balam Kuitze’nin mısır lapasından yaratılan karısı.

Cakiksia: [Maya] Paluma gibi mısır lapasından yaratılan bir kadın.

Cakulha: [Maya] Şimşeklerden sorumlu tanrı.

Calmecac: [Aztek] Rahip adayları ve asilzadelerin eğitildiği, tapınağa bağlı din okulu.

Cama Zotz: [Maya] Yarasaların tanrısı.

Camaxtli: [Maya] Kader tanrısı.

Camaxtli: [Aztek] Dünyayı yaratan dört tanrıdan biri. Savaş, kader, avcılık tanrısı. Ateşin sahibi ve yaratıcısı. Akşam yıldızı tanrısı olarak da bilinir. Kırmızı Tezcatlipoca’nın isimlerinden biridir.

Caneques: [Maya] Yağmurlara ve bazen yıldırımlara sebep olabilen küçük orman ruhları.

Canopa: [İnka] Kutsal tılsım.

Catequil: [İnka] Yıldırım ve şimşek tanrısı.

Cauac: [Maya] Güneyi ve sarı rengi temsil eden Bacablardan biri.

Cavillaca: [İnka] Efsaneye göre, Coniraya’nın sperminden oluşan meyveyi yiyip, bakire olduğu halde hamile kalan tanrıça. Doğan çocuğunu ve kendini kayaya çevirmiştir.

Ce Acatl: [Aztek] Tek kamış anlamına gelen ve tanrı Quetzalcoatl’ın takvimde kullanılan adı.

Cencocopi: [Aztek] Mısıra benzeyen bir besin maddesi.

Ceiba: [Aztek/Toltek] Hükümdarlık sembolü olan bir ağaç.

Cenote: [Maya] Tanrı adına verilen kurbanların içine atıldığı çukur.

Centeotl: [Aztek] Mısır tanrıçası.

Centzon Huitznaua: [Aztek] Güney yıldızlarının tanrılarına verilen isim.

Chac: [Maya] Doğayı koruyup besleyen yağmur tanrısı.

Chac Chel: [Maya] İxchel’e verilen isimlerden biri.

Chacmool: [Maya] Sadakalardan ve bedava dağıtılan yiyeceklerden sorumlu ilahe.

Chac Uayeb Xoc: [Maya] Balık ve balıkçılık tanrısı.

Chalchiuhtlicue: [Aztek] Gençlik ve güzellik tanrıçası.

Chalchiuhtotolin: [Aztek] Salgın ve öldürücü hastalık tanrısı.

Chalmecatecuchtli: [Aztek] Yeraltı tanrısı.

Chamer: [Maya] Ölüm tanrısı.

Chantico: [Aztek] Ev ve ocak tanrıçası.

Chaob: [Maya] Dört rüzgar tanrısına verilen ortak isim.

Chasca: [İnka] Şafak ve alacakaranlık tanrıçası.

Chasca Coyllur: [İnka] Çiçek ve bakirelerin tanrısı.

Chibilkin: [Maya] Ay tutulması süreci. Kötü bir şeylerin olacağının işareti olarak görülürdü.

Chibirias: [Maya] Toprak tanrıçası.

Chiccan: [Maya] Dört yağmur tanrısına verilen ortak ad.

Chicha: [İnka] Mısır birası.

Chichen Itza: [Maya] Mayaların şehirlerini kurdukları ormanlık bölgeye verilen isim.

Chicomeccatl: [Aztek] Cinteotl’ın karısı olan mısır tanrıçası.

Chicomexochtli: [Aztek] Ressam ve boyacıların tanrısı.

Chicomoztoc: [Aztek] Azteklerin mitolojik anavatanı. Yedi mağaranın olduğu yer anlamındadır.

Chicunauhapan: [Aztek] Yeraltı dünyasının girişinde bulunan nehir. Dokuz nehir anlamındandır.

Chimalman: [Toltek] Toprak tanrıçası. Güneş tanrısı tarafından, bakire iken hamile bırakılmıştır.

Chiuacoatl: [Aztek] Doğum tanrıçası.

Chiuateteo: : [Aztek] Doğum yaparken ölen kadınların ruhlarına verilen isim.

Cinteotl: [Aztek] Mısır tanrılarından biri.

Cipatcli: [Aztek] Yaradılış efsanelerinde adı geçen, dünyanın ondan yaratıldığına inanılan, timsah benzeri bir balık.

Cipactonal: [Aztek] Karısı Oxomoco ile astrolojiyi ve takvimi bulduğuna inanılan bir büyücü. Yaradılış efsanesine göre yaratılan ilk erkek.

Cit Bolon Tum: [Maya] Hekimlik ve ilaç tanrısı.

Cit Chac Coh: [Maya] Savaş tanrısı.

Citlalatonac: [Aztek] Yaratıcı tanrılardan biri.

Ciuatlampa: [Aztek] Kadınlar ülkesi. Doğum yaparken ölmüş kadınların orada yaşadığına inanırlardı.

Ciucoatl: [Aztek] Toprak tanrıçası. Ay ve yer tanrıçasıdır. İlk insanların yaratılmasında pay sahibidir.

Cium: [İnka] Naymlap’ın oğlu. Onun ardından hükümdar olmuştur.

Ciuteoteo: [Aztek] Yeraltı ruhları.

Cizin: [Maya] Ölüm tanrısı.

Coatlicue: [Aztek] Yeryüzü ve ateş tanrıçası. Tanrıların ve insanların anası. Kelime anlamı olarak yılan etekli demektir.

Cochimethl: [Aztek] Ticaret tanrısı.

Cocijo: [Aztek] Yağmur tanrısı.

Cocomama: [İnka] Sağlık ve mutluluk tanrıçası.

Colel Cab: [Maya] Toprak tanrıçası.

Colhuacan: [Toltek] Batı yönünü temsil eden mitolojik yer.

Colla: [İnka] Efsaneye göre dört parçaya ayrılmış dünyada, güney bölgesinin hükümdarı.

Colop U Uichkin: [Maya] Gökyüzü tanrısı.

Comallan: [Toltek] Doğu yönünü temsil eden mitolojik yer.

Coniraya: [İnka] Doğurganlık tanrısı.

Copacati: [İnka] Titicaca gölünün tanrıçası.

Coqui Xee: [Maya] Sonsuzluk tanrısı.

Cotinga: [Aztek] Turkuaz tüylü, tropik bir kuş.

Coutlan: [Toltek] Yılanların dağı, yılanların yeri.

Coxcoxtli: [Aztek] Bir orman tavuğu.

Coyolxauhqui: [Aztek] Ay tanrıçası.

Coyopa: [Maya] Şimşek ve gök gürültüsü sesinin tanrısı.

Cuaxolotl: [Aztek] Ocak tanrıçası.

Cozaana: [Maya] Yaratıcı tanrılardan biri.

Cum Hau: [Maya] Ölüm tanrısı.

Curaca: [İnka] Reis, yönetici anlamında kullanılan sözcük.

Cuzco: [İnka] İnkaların anavatanı.

Ç

Çatırdatan Jaguar: [Maya] Popol Vuh’da bahsi geçen, büyük çarpışma sonrası sağ kalanların etlerini yiyen tanrı.

D

Dubdo: [Maya] Tahıl tanrısı. Ayrıca haftanın beşinci gününe de bu tanrının adı verilmiştir.

Okuduğunuz için teşekkürler

Fikirlerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirir.
Yorum yazarak bizi daha iyi içerikler hazırlamak için destekleyebilirsiniz.

Düşüncelerini Paylaşavatar

Kayıp Dünya

Kayıp Dünya Editörleri tarafından yayınlanmaktadır.

Yorum Yapılmamış

Yorum yazmak için tıklayın

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da