Mezoamerikan Mitolojisi

MEZOAMERİKAN MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ (C-D)

C

Cabaguil: [Maya] Yaratıcı yedi tanrıdan biri. Gökyüzünün kalbi.

Cabrakan: [Maya] Dağ ve deprem tanrısı.

Cacoch: [Maya] Yaratıcı tanrılardan biri.

Caha Paluma: [Maya] Balam Kuitze’nin mısır lapasından yaratılan karısı.

Cakiksia: [Maya] Paluma gibi mısır lapasından yaratılan bir kadın.

Cakulha: [Maya] Şimşeklerden sorumlu tanrı.

Calmecac: [Aztek] Rahip adayları ve asilzadelerin eğitildiği, tapınağa bağlı din okulu.

Cama Zotz: [Maya] Yarasaların tanrısı.

Camaxtli: [Maya] Kader tanrısı.

Camaxtli: [Aztek] Dünyayı yaratan dört tanrıdan biri. Savaş, kader, avcılık tanrısı. Ateşin sahibi ve yaratıcısı. Akşam yıldızı tanrısı olarak da bilinir. Kırmızı Tezcatlipoca’nın isimlerinden biridir.

Caneques: [Maya] Yağmurlara ve bazen yıldırımlara sebep olabilen küçük orman ruhları.

Canopa: [İnka] Kutsal tılsım.

Catequil: [İnka] Yıldırım ve şimşek tanrısı.

Cauac: [Maya] Güneyi ve sarı rengi temsil eden Bacablardan biri.

Cavillaca: [İnka] Efsaneye göre, Coniraya’nın sperminden oluşan meyveyi yiyip, bakire olduğu halde hamile kalan tanrıça. Doğan çocuğunu ve kendini kayaya çevirmiştir.

Ce Acatl: [Aztek] Tek kamış anlamına gelen ve tanrı Quetzalcoatl’ın takvimde kullanılan adı.

Cencocopi: [Aztek] Mısıra benzeyen bir besin maddesi.

Ceiba: [Aztek/Toltek] Hükümdarlık sembolü olan bir ağaç.

Cenote: [Maya] Tanrı adına verilen kurbanların içine atıldığı çukur.

Centeotl: [Aztek] Mısır tanrıçası.

Centzon Huitznaua: [Aztek] Güney yıldızlarının tanrılarına verilen isim.

Chac: [Maya] Doğayı koruyup besleyen yağmur tanrısı.

Chac Chel: [Maya] İxchel’e verilen isimlerden biri.

Chacmool: [Maya] Sadakalardan ve bedava dağıtılan yiyeceklerden sorumlu ilahe.

Chac Uayeb Xoc: [Maya] Balık ve balıkçılık tanrısı.

Chalchiuhtlicue: [Aztek] Gençlik ve güzellik tanrıçası.

Chalchiuhtotolin: [Aztek] Salgın ve öldürücü hastalık tanrısı.

Chalmecatecuchtli: [Aztek] Yeraltı tanrısı.

Chamer: [Maya] Ölüm tanrısı.

Chantico: [Aztek] Ev ve ocak tanrıçası.

Chaob: [Maya] Dört rüzgar tanrısına verilen ortak isim.

Chasca: [İnka] Şafak ve alacakaranlık tanrıçası.

Chasca Coyllur: [İnka] Çiçek ve bakirelerin tanrısı.

Chibilkin: [Maya] Ay tutulması süreci. Kötü bir şeylerin olacağının işareti olarak görülürdü.

Chibirias: [Maya] Toprak tanrıçası.

Chiccan: [Maya] Dört yağmur tanrısına verilen ortak ad.

Chicha: [İnka] Mısır birası.

Chichen Itza: [Maya] Mayaların şehirlerini kurdukları ormanlık bölgeye verilen isim.

Chicomeccatl: [Aztek] Cinteotl’ın karısı olan mısır tanrıçası.

Chicomexochtli: [Aztek] Ressam ve boyacıların tanrısı.

Chicomoztoc: [Aztek] Azteklerin mitolojik anavatanı. Yedi mağaranın olduğu yer anlamındadır.

Chicunauhapan: [Aztek] Yeraltı dünyasının girişinde bulunan nehir. Dokuz nehir anlamındandır.

Chimalman: [Toltek] Toprak tanrıçası. Güneş tanrısı tarafından, bakire iken hamile bırakılmıştır.

Chiuacoatl: [Aztek] Doğum tanrıçası.

Chiuateteo: : [Aztek] Doğum yaparken ölen kadınların ruhlarına verilen isim.

Cinteotl: [Aztek] Mısır tanrılarından biri.

Cipatcli: [Aztek] Yaradılış efsanelerinde adı geçen, dünyanın ondan yaratıldığına inanılan, timsah benzeri bir balık.

Cipactonal: [Aztek] Karısı Oxomoco ile astrolojiyi ve takvimi bulduğuna inanılan bir büyücü. Yaradılış efsanesine göre yaratılan ilk erkek.

Cit Bolon Tum: [Maya] Hekimlik ve ilaç tanrısı.

Cit Chac Coh: [Maya] Savaş tanrısı.

Citlalatonac: [Aztek] Yaratıcı tanrılardan biri.

Ciuatlampa: [Aztek] Kadınlar ülkesi. Doğum yaparken ölmüş kadınların orada yaşadığına inanırlardı.

Ciucoatl: [Aztek] Toprak tanrıçası. Ay ve yer tanrıçasıdır. İlk insanların yaratılmasında pay sahibidir.

Cium: [İnka] Naymlap’ın oğlu. Onun ardından hükümdar olmuştur.

Ciuteoteo: [Aztek] Yeraltı ruhları.

Cizin: [Maya] Ölüm tanrısı.

Coatlicue: [Aztek] Yeryüzü ve ateş tanrıçası. Tanrıların ve insanların anası. Kelime anlamı olarak yılan etekli demektir.

Cochimethl: [Aztek] Ticaret tanrısı.

Cocijo: [Aztek] Yağmur tanrısı.

Cocomama: [İnka] Sağlık ve mutluluk tanrıçası.

Colel Cab: [Maya] Toprak tanrıçası.

Colhuacan: [Toltek] Batı yönünü temsil eden mitolojik yer.

Colla: [İnka] Efsaneye göre dört parçaya ayrılmış dünyada, güney bölgesinin hükümdarı.

Colop U Uichkin: [Maya] Gökyüzü tanrısı.

Comallan: [Toltek] Doğu yönünü temsil eden mitolojik yer.

Coniraya: [İnka] Doğurganlık tanrısı.

Copacati: [İnka] Titicaca gölünün tanrıçası.

Coqui Xee: [Maya] Sonsuzluk tanrısı.

Cotinga: [Aztek] Turkuaz tüylü, tropik bir kuş.

Coutlan: [Toltek] Yılanların dağı, yılanların yeri.

Coxcoxtli: [Aztek] Bir orman tavuğu.

Coyolxauhqui: [Aztek] Ay tanrıçası.

Coyopa: [Maya] Şimşek ve gök gürültüsü sesinin tanrısı.

Cuaxolotl: [Aztek] Ocak tanrıçası.

Cozaana: [Maya] Yaratıcı tanrılardan biri.

Cum Hau: [Maya] Ölüm tanrısı.

Curaca: [İnka] Reis, yönetici anlamında kullanılan sözcük.

Cuzco: [İnka] İnkaların anavatanı.

Ç

Çatırdatan Jaguar: [Maya] Popol Vuh’da bahsi geçen, büyük çarpışma sonrası sağ kalanların etlerini yiyen tanrı.

D

Dubdo: [Maya] Tahıl tanrısı. Ayrıca haftanın beşinci gününe de bu tanrının adı verilmiştir.

avatar

Kayıp Dünya

Kayıp Dünya Editörleri tarafından yayınlanmaktadır.

Yorum Yapılmamış

Yorum yazmak için tıklayın