Kaynak: Foundation For Economic Education
Fantastik Makale Ormanın Ötesi

MİSTİK KARDEŞLİKLER VE SİHİR HAKKINDA – DARK AGES MAGE – II

Merhaba,

Geçen sayıda başlamış olduğumuz Karanlık Çağların Sihirbazı yazı dizisine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Bu yazı dizisinde bahsedeceğim konular hakkında sizlere, özellikle sihirbaz konusunda bilgi sahibi olan arkadaşlara bazı açıklamalarda bulunmamın gerekli olduğunu düşünüyorum. Karanlık Çağlar serisi, ana ve yan kitaplarına ek olarak senaryosu bakımından önceki basımın kitaplarının birçoğunu da referans kabul ediyor (en azından DA:M’ de bu kitaplara göndermeler var). Fakat DA:M’ de bazı farklılıklar (bence eksiklikler) hissedilmekte. Özellikle Geleneklerin1 temeli olarak kabul edebileceğimiz Mistik Kardeşliklerin2 tarihsel gelişimlerinde, öteki sihirbaz kitaplarıyla karşılaştırıldığında bazı çelişkiler bulunmakta. Bundan dolayı yazılarımda bildiklerinize ters düşebilecek şeylerle karşılaşabilirsiniz. Gelelim konumuza:

DA3‘ta; batıl inanç ve yerel inanışların etkisiyle gerçek ile hayal olan birbirine girmişti ve sihirbazların güçleri, uyanmamışların4 yapabildiği büyü ve büyücükle karışık bir haldeydi. Bu dönem, sihirbazların efsaneler zamanının bilgeliğinin birikimiyle evrene farklı manalarla bakmaya, yavaş yavaş büyü5 ile sihri birbirlerinden ayırmaya, sihir sanatının gerçek gücünü ve felsefesini şekillendirmeye başladıkları çağlardır. İşte bu zamanda bilinen dünyanın altı Mistik Kardeşliği, efsaneler çağından geriye kalan mirası korumuş ve ona yeni bir biçim vermeye çalışan Geleneklerin temel yapısını oluşturmuşlardır. Mistik Kardeşlikten bahsederken bu gruplardan, Gelenekler gibi hiyerarşiye sahip, sihrin akışına bir yol vermiş organizasyonlarmış gibi söz edemeyiz. Çoğu, sadece sahip oldukları inançların ve geleneklerin ortak olmasından veya benzerlik göstermesinden dolayı (örneğin, Old Faith ve Spirit Talkers) bu isimlerle anılmaktadırlar. Ayrıca, genellikle aynı kardeşliğin felsefesine sahip olan sihirbazların kurdukları küçük grupların6 İspanya’daki ve güney İtalya’daki Arap varlığı ile üniversitelerin kurulmasıyla yayılan bilgi sonucunda7 dogmatik yaklaşımları çözülmeye ve Kardeşliklerin birbirine karşı olan dini ve etnik farklılıklardan doğan hoşgörüsüzlükleri azalmaya başlamıştır. Bu durum, küçük gizemli birliklerin farklı Kardeşlik mensuplarından da oluşabilmelerini sağlamış ve ileride Geleneklerin kurduğu birliğin8 ilk temellerini de atmıştır.

Bilinen dünyanın Altı Kardeşliğinin oyuncularına kısaca bakarsak;

Ahil-i-Batin: Kutsal Birlik felsefesinin kurucuları… Varoluşun bir ve tek olduğunu savunan Saklı Ustalardır. İnancın ağıyla oluşturdukları birliğin; din, mezhep, ırk fark etmeksizin tüm insanlığın kalplerini birleştireceğine inanan İslam âlimleridir.

Messianic Voices: Kökenleri 12 havari ve ardılları olan, kendilerine Tanrı tarafından insanoğlunu aydınlığa ulaştırmak için özel güçler verildiğine inanan ermişlerdir. Ne yazık ki kurulmasına yardım ettikleri Kilise kurumunun bozulmasıyla, Orta Çağ Avrupa’sını karanlığa boğan bağnazlığın ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Bilgelikleriyle saygı kazanmış olsalar da zaman içerisinde bağnazlığın etkisiyle diğer tüm grupları şeytana hizmet etmekle suçlamış ve bunlarla savaşmak için engizisyonu kurmuştur. Fakat sonraki dönemlerde otoritelerini kaybetmiş, kendileri de Kilisenin hedefi haline gelmişlerdir.

Order of Hermes: Gerçek aydınlığın saf bilgelikten geçtiğine inanan ve kökenleri yazının icadına kadar dayanan sihirbazların organizasyonudur. İsimlerin, yazının ve sihrin efendisi olmanın yolunda ilerleyen üstatlardır. Farklı ilkçağ felsefe akımlarını ve dini inanışları özümsemiş olan Hermetikler, diğer tüm kardeşlikler içerisinde sihre yaklaşımları en sağlam ve organizasyonları en düzenli olan gruptur.

Old Faith: Doğanın, Toprak Ananın, yaşam ve ölüm döngüsünün bilgeliğine sahip tabiatın ve sihrin dengesini koruyan doğanın rahip ve rahibeleridir. Ne yazık ki Avrupa’da, dünyanın bu yaşlı inancına sadık birçok taraftarı engizisyonun zindanlarında ve kazıklarında can vermiştir. Çok tanrılı inançların sürdüğü her yerde varlıklarını devam ettirmekte ve eski öğretilerin unutulmamasını sağlayıp, yaymak için birçoğu da göçebe olarak yaşamaktadır.

Spirit Talkers: İlk insan topluluklarının ortaya çıkmasından beri, insanlarla ruhlar arasında aracılık görevi gören şamanlardır. Kilise ve engizisyonun büyük baskısı altındaki bir diğer grup olan şamanlar, Orta Asya’da varlıklarını ve toplum içerisindeki otoritelerini hala sürdürmektedirler. Ruhların bilgeliklerini paylaşır, geçmişe ve geleceğe dair öngörülerini yorumlarlar.

Valdaermen: Kökenleri Viking’lere dayanan, kuzeyin gizemli ölüm ve kader üstatlarıdır. Ölümün diyarlarına yaptıkları yolculuklar ve bu konudaki karanlık sanatlarından dolayı da öteki grupların (birbirlerine karşı duydukları hoşnutsuzluk bir yana) en fazla şüpheyle baktığı ve mesafeli yaklaştığı Kardeşliktir. 13. yüzyılda İskandinav ülkelerinin büyük bölümü Hıristiyanlığa geçmemişti. Kilise’nin önderliğinde Germen ve Frank ordularının şimdiki baltık ülkeleri topraklarına yaptıkları Haçlı Seferleriyle yayılmaya başlayan yeni dinden ve kilise baskısından en fazla zarar gören gruptur.

Dipnotlar:
1: Traditions.
2: Mystic Fellowships.
3: Dark Ages: Karanlık Çağlar.
4: Unawakened: sihir gücüne sahip olmayan veya kendi içinde sihir gücünün varlığının farkında olmayanlar. Genelde sihirbazlar dışında kalan insanlar için kullanılır.
5: Hedge Magic: Sihir gücüne sahip olmayanların sihir yeteneğidir. İradeye değil büyülü sözlere, uzun ritüellere dayanır. Çoğunlukla uyanmamış büyücüler veya paradokstan etkilenmek istemeyen sihirbazlarca kullanır. Gerçek sihir (True Magick olarak adlandırılır) kadar geniş ve güçlü değildir. Fakat paradoks etkisi yoktur.
6: Cabal: Bir grup sihirbazın bir araya gelerek kurdukları küçük gizli organizasyondur. En meşhuru First Cabal’dır.
7: Özellikle Hermetik, Messianic ve Ahl-i Batin’in en rahat taraftar bulabildikleri alanlar üniversiteler olmuştur.
8: 1466’ta kâhin Sh’zar’ın (Sh’zar the Seer) çağrısıyla Gelenekler (Traditions) kurulmuştur.

Okuduğunuz için teşekkürler

Fikirlerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirir.
Yorum yazarak bizi daha iyi içerikler hazırlamak için destekleyebilirsiniz.

Düşüncelerini Paylaşavatar

İlker BOZDEMİR

Karadeniz'de doğdu, İç Anadolu'da büyüdü, Marmara'da yaşıyor. Mesleğinin ördüğü boğucu duvarlar arasında bulduğu çatlaklardan kaçıp ya tabiata sığınıp kamp yaparak ya da zarları yanındaysa GM'lik yaparak nefes almaya çalışıyor. Hayatın bir gerçeği ne yazık ki her şeyin sonunda kürkçü dükkanına geri dönüyor. Fakat bir sonraki kaçış için çatlaklar aramaya devam ediyor.

1 Yorum

Yorum yazmak için tıklayın

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da