Kaynak: Foundation For Economic Education
Fantastik Makale Ormanın Ötesi

DARK AGES MAGE – I

“Erginlenme, usun açıklayamadığı gizemleri sezgiyle kavrama olup, çok derin bir süreçtir. Ruhla bedenin yavaş yavaş dönüşmesidir. Erginlenmiş, gizemcinin katlandığı güçleri denetim altına alır.”

Foucault Sarkacı

Merhaba,

DA:M2, sihirbazların serüvenlerini geçmişe, 13. yüzyıl ve öncesine kadar götürüp, Geleneklerden3, Mantığın Düzeninden4, Büyük Toplanmadan5, İlk kutsal Gruptan6 ve Paradokstan önce sihrin ve sihirbazlığın nasıl bir şey olabileceği konusunda ipuçları veriyor.

Orta Çağ, yükseliş bilincinin, zamanın ve bilinen gerçekliğin ötesine erişebilme idealinin, paradoksun ve hatta kürelerin7 bile bilinmediği, sihirbazlar için Cahilliye Devri denebilecek bir zaman. DA:M; ölümsüzlük peşindeki sihir üstatlarının, hayallerin gerçek olduğu topraklarda geçen maceralarını ve sihirdeki ilk bozulmalara anlam verememelerini anlatıyor. Ayrıca, bilinen dünyadaki etnik, siyasi ve özellikle dini çatışmalardan, bu iktidar mücadelelerinin sihre ve ona hükmedenlere olan etkilerinden de bahsediyor. Orta Çağ Avrupa’sının sonsuz karanlığı içindeki küçük parıltıları, İslam’ın uyanışı ve aydınlanışının içinde saklanacak yer arayan karanlığı (İnfernalistler), Haçlı Seferlerini ve sihirbazların bu karmakarışık dünyadaki sürüklenişlerini bize sunuyor.

Sihirbaz hakkında az çok bilgi sahibi olan dostlar soracaktır? Gelenekler yok, teknokrasi yok. Peki ne var? Sihir gücü olan herkesin kafasına göre takıldığı bir zamanda, sihir yolunda bir oyuncu nasıl ilerler? V:DA8, bu dönemde Order of Hermes ( ortak isim altında olmayan, birbirleriyle bağlantılı bağımsız evler topluluğu diyebiliriz), Ahl-i-Batin ( tarikatlara bölünmüş topluluklardan oluşuyor), Akashic Kardeşlik ve küçük Taftani dışında dünyada organize olmuş grupların olmadığından bahseder. Fakat yenilenen Karanlık Çağ Vampir’de sihir sahibi bazı güçlü gruplara atıfta bulunulup, Karanlık Çağlar Sihirbaz’da da temelde benzer kültür ve inançlara sahip olan, organizasyon denmese de belirli zamanlarda belirli bir etkileşim kurabilen ve ortak karar alabilen Mistik Kardeşlik adı verilmiş gruplardan söz edilmektedir. Mistik Kardeşliklere şöyle bir göz atıldığındaysa İskandinav kökenli Valdaermen hariç diğerleri için, en popüler geleneklerin isim değiştirmiş eski versiyonları diyebilir, oyunun bu kardeşliklerin tarihsel gelişimleri ve sihre yaklaşımları açısından bizlere bir yenilik sunduğunu da söyleyemeyiz. Ayrıca, sadece Avrupa, Ön Asya ve Kuzey Afrika sınırları içinde kalan belirli gruplardan bahsedildiği için (sonuçta dönem orta çağ, Marco Polo ve Colomb öncesinde bilinen dünya çoğunlukla bu bölgelerden ibaretti) diğer Sihirbaz kitaplarındaki çeşitliliğe de sahip değiller.

Karanlık Çağ’da sihirbazlar, avatarın, sihrin yaratıcı ruhunun ölümsüzlüğünden bihaber. Order of Hermes’in geneli hariç, WW dışı kitap ve filmlerde geçen klasik büyücü tipine daha yakınlar. Sihri oluşturan özü9 ve onu şekillendiren irade gücünün bilincindeler. Büyü10 ve gerçek sihir11 arasındaki fark biliniyor. Buna rağmen bir sihirbazın sihrini şekillendiren şeyi onun gücü değil, yetişmiş olduğu kültür, gelenek ve batıl inançlar belirliyor. Aynı kardeşlikten gelen İrlandalı bir sihirbazla Germen bir sihirbazın kendi güçlerine bakış açısı çok farklı olabiliyor. Kendi içlerindeki bu farklılık, gruplar arasındaki sihre olan yaklaşımlarınıysa daha derinden etkiliyor. Bundan dolayı kural olarak bir kardeşliğin sihrini başka bir kardeşlik mensubu öğrenemiyor. Öğrenmek isterseniz bu imkânsız değil. Fakat bilgeliğin ve güçlerinizin ulaşabileceği son noktada olmanız gerekiyor ( yani 5. seviye ve üstü). Böyle karanlık bir dönemde kültürler arasındaki farklılık ve kopukluklar çok büyük boyutlarda olduğu için kitapta bu kısıtlama, farklı kaynaktan yeni bir gücü öğrenmenin bir Haçlıyı Müslüman yapmak gibi bir şey olacağı şeklinde ifade edilmekte. Fakat kurallara bağlılık size kalmış (Altın Kural?).

Küreler yok demiştim. Bunun yerine sihrinizin kaynakları12 ve bunları çeşitlendiren her kaynağın 4 temel dalı13 var. Karmaşık sihirler, kaynağınızın bu 4 dalı arasındaki kombinasyonlarla gerçekleşiyor.

Sonuç olarak; Yükseliş15 ve Sihirbazın Cihad’ı16 gibi sağlam iki Sihirbaz oyununu bilenler için yükseliş uğruna hiçbir şeyin hatta paradoksun bile olmadığı bir zamanda sihirbaz oynamanın ne tür bir farklılık yaratabileceği akla gelen diğer bir soru. Bir bakıma bu arkadaşları haklı buluyorum. Ne yazık ki, içeriği bakımından ilk bölümündeki Orta Çağda yaygın batıl inançlar ve dinler hakkında bilgi veren kısım dışında diğer sihirbaz kitapları arasında senaryosu ve mekaniği olarak çok zayıf kalan bir kitap. Yine de yükselişe dair bilinen tüm sihirbaz tarihinin başlangıcından öncesini oynamak veya oynatmak isteyenler için masalsı atmosferiyle hikâye anlatıcıları ve oyuncularına farklı tatlar verebilecek bir oyun.

Orta Çağdaki sihir serüvenimize kaldığımız yerden devam edeceğim. Görüşmek üzere…

1: Vampire: The Dark Ages (WW 2800 ve kaynak kitapları) – Dark Ages Vampire (WW 20000)
2: Dark Ages Mage – WW 20002.
3: Traditions.
4: Order of Reason.
5: The Grand Convocation.
6: First Cabal.
7: Sphere: Evreni şekillendirmede kullanılan 9 temel güç.
7: Vampire: The Dark Ages.
8: Vis; Quintessence: Sihrin özünü oluşturan saf güç.
9: Hedge Magic: Uzun ritüellere dayanan, irade ve sihir gücü gerektirmeyen düşük seviye büyü.
10: True Magick: Varlığın içindeki öze hükmederek iradesiyle varlığı çevreleyen evreni şekillendirebilme gücü.
13: Kitapta ismi Foundation olarak geçmektedir.
14: Pillar adıyla geçmekte olup, kürelere benzer özelliklere sahiptir.
15: Mage: The Ascension.
16: Mage: The Sorcerers Crusade.

Okuduğunuz için teşekkürler

Fikirlerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirir.
Yorum yazarak bizi daha iyi içerikler hazırlamak için destekleyebilirsiniz.

Düşüncelerini Paylaşavatar

İlker BOZDEMİR

Karadeniz'de doğdu, İç Anadolu'da büyüdü, Marmara'da yaşıyor. Mesleğinin ördüğü boğucu duvarlar arasında bulduğu çatlaklardan kaçıp ya tabiata sığınıp kamp yaparak ya da zarları yanındaysa GM'lik yaparak nefes almaya çalışıyor. Hayatın bir gerçeği ne yazık ki her şeyin sonunda kürkçü dükkanına geri dönüyor. Fakat bir sonraki kaçış için çatlaklar aramaya devam ediyor.

1 Yorum

Yorum yazmak için tıklayın

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da