Alex Andreyev
Ormanın Ötesi Rol Yapma Oyunları

İz Sürücü – II

Bölgeler – Anomaliler – Hediyeler

Kısa Hatırlatma: Stalker: the SciFi Roleplaying Game, Arkady ve Boris Strugatsky’nin 1971’de yazdığı Roadside Picnic (Türkçe’ye Uzayda Piknik ismiyle çevrilmiştir) isimli romanından yola çıkılarak hazırlanmış rol yapma oyunudur. Bilimkurgu meraklılarının aklına ilk gelen; Andrei Tarkovski’nin 1979 yapımı Stalker adlı filmi olup filmin senaryosu da aynı romandan esinlenerek yazılmıştır.

Birinci bölümde İz Sürücü’ye giriş yapmıştık. Bölge’deki gezintimize kaldığımıza yerden devam ediyoruz. Lütfen sağlığınız için karşılaşacağınız tuhaflıkların konsantrasyonunuzu bozmasına müsaade etmeyiniz. Roman ve filmi izlemeden oynanmasını önermediğimden hem filme hem de romana ilişkin bazı imgeler ve olaylar bu yazıya dahil edilmemiştir.

BÖLGELER – 43. KUZEY PARALELİNDE ALTI KURŞUN DELİĞİ

Ziyaret kuzey yarım kürenin 43. paralelinde yer alan altı noktada gerçekleşmiştir. İlk zamanlarında kaos içinde kalan uluslar önce ordularını ardından bilimadamlarını gönderdi. Ardından geride kalanların malını mülkünü yağmalamak isteyenler girdi. Üçünün de tek ortak noktası vardı; dönmeyi başaranların sayısı bir avuç kadardı. Geri gelenlerse, Ziyaret alanlarının eski sakinleri  -yeni mültecileri- gibi fakında bile olmadıkları zihinsel, fiziksel ve doğaüstü felaketleri de beraberlerinde getirdiler. Ziyaret ve Dünyamıza getirdiği değişiklikleri araştırmak üzere Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan Enstitü’nün[1] sevk ve idaresinde bu alanların çevresi duvarlarla, dikenli tellerle ve mayınlarla çevrelendi. Fakat Enstitü, yıllar içerisinde hükümetlerin ve çok uluslu şirketlerin yoğun nüfuzuyla amacından saparak siyaset ve ticaretin arka bahçesi haline geldi. Bu nedenle BM’nin Enstitü üzerindeki otoritesi bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir.

Bölgelerin üzerinde alacakaranlık vakti fosforlu yeşil tonlarında parlak ışıldamalar meydana gelir ki buna Bölge’nin Yeşil Şafağı der iz sürücüler. İçlerinde mantık dışı, bilim kuramlarına tamamen aykırı olaylara ev sahipliği yaparlar ve tedavisi mümkün olmayan, görünen ve görünmeyen bir çok anomali barındıran tehlikeli alanlardır. Zaman zaman bu anomalilerin şiddetinde ve sayısında büyük dalgalanmalar meydana gelir. Buna rağmen Bölgelerin etki alanlarında karadan ya da havadan bir genişleme ya da daralma söz konusu olmaz. Pergelle çizilmiş bir daire ya da bir kurşun deliğinin yarattı oyuk gibi çizgileri nettir. Bazı Bölgelerin içinde anomalilerin hiç görülmediği küçük alanlar da bulunmaktadır. İz sürücüler bunlara vaha ismini vermiştir. Bu güvenli küçük alanlardaki yegane tehlikeyse küçük bir alanda hayatta kalmayı başarmış ve değişime uğramış hayvanlardır. Bölgelere gelince…

Klamath Şelaleleri (A.B.D.): 101 kilometre kare genişliğindeki bu Bölge, Kaliforniya ve Oregon Eyaletlerinin sınırıyla komşudur. Büyük bölümü vahşi tabiat alanıdır ve içinde kalmış birkaç küçük kasaba bulunur. Büyük ve kuvvetli anomaliler olduğu tespit edilmiştir. Sismik ve volkanik hareketlerin görüldüğü Bölge sınırında kimi zaman yeraltı mağaralarından geldiği düşünülen değişik canlı formlarının sınırı geçerken raporlandığı bilinmektedir.

Harmont (Kanada): Romanın[2] geçtiği Bölgedir. 57 kilometre karelik bir alana yayılmakta olup madencilik endüstrisi üzerine kurulu Harmont şehrinin kuzey banliyölerini de içine almaktadır. Daha kuzeyindeyse değişime uğramış insanlar olduğuna dair söylentiler dolaşmaktaır. Diğer bölge sınırlarının aksine şehrin Bölge içindeki sınıra yakın kısmında kısa turistik geziler yapılmaktadır.

Toulouse (Fransa): 88 kilometre kare alanlı bu yer; çoğunlukla kırsal alanda yer almakla birlikte Touluse şehrinin endüstriyel bölgesini, kırsaldaki bir çok kasabayı ve  Fransa’nın kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan otobanı da içine aldığından ülkenin tam göbeğindeki kara bir nokta gibidir. İçinde bilumum değişmiş yaşam formunu barındıran vahalar ve çeşitli ganimetlerle dolu olduğu için iz sürücülerden çok rağbet görür.

Derbent (Rusya): Filmin[3] geçtiği yer olduğunu tahmin ettiğim 70 kilometre karelik Bölge’dir. Hazar Denizi ile Kafkas Dağ sırası arasındadır. Ormanlar ve bataklıklardan oluşan  arazi yapısına sahiptir.  Azerbaycan ile Rusya arasındaki büyük bir petrol boru hattını içine aldığı için stratejik önemi vardır. El değmemiş doğal güzelliği ve vahşiliği neredeyse hiç zarar görmemiş olmakla birlikte bölge içideki tüm cihaz ve araçlar hızla arızalanmakta ve çürümektedir. Derbentteki anomaliler daha dengelidir ama hala ölümcül ve kuvvetlidir.

Saysu (Çin): 122 kilometre kare alana yayılmaktadır. Tamamı koyu korozif dumanla kaplıdır ve bu duman kütlesi sık sık rüzgarın ters yönüne hareket eder. Koyu ve aşındırıcı bulut örtüsü, uydu görüntüsü almayı yada Bölge içerisine giriş yapmayı neredeyse imkansız kılmaktadır.

Sapporo (Japonya): Uydu görüntülerinde hala ayakta duran yapılar ile koruluklar tespit edilmiştir. İnorganik varlık bakımından yoğundur. 72 kilometre karelik alanı içinde zaman ve mekan bozulmaları tespit edilmiştir.

Bölge’ye Enstitü ve BM askerleri dışındaki tüm girişler yasaktır. Neyle karşılaşılacağı belirsiz olduğu için girişi sırasında tespit edilenler önce vurulmakta, eğer hayatta kalırlarsa ardından sorgulanmaktadır. İlk giriş sırasında yakalanmanın cezası altı ay hapis olup daha sonraki seferlerde bir yıl ve daha uzun süreli hücre cezalarına uygulanmaktadır.

İz Sürücüler hem çürümüş yönetime kafa tuttukları hem de Bölge’den hayatta kalıp[4] ceplerinde paha biçilemeyen bilinmezlerle döndükleri için medyanında etkisiyle toplum gözünde ya yarı folklorik karakterlerdir ya da suçlu ucubelerdir. Bir insan neden iz sürücü olmaya kalkışır? Sadece özgürlük isteği mi, yoksa Bölge’nin anlam verilemeyen çekiciliği mi?

GANİMETLER, GARİPLİKLER, TEHLİKELER

Ganimetler, kimilerine göre Ziyaret sonrası intergalaktik varlıkların silkeledikleri piknik örtüsünden dökülen kozmik çöplerdir. Kimilerine göreyse insan aklının ve mevcut teknolojisinin şimdilik yetmediği inanılmaz objelerdir. Her biri benzersizdir ama çoğunun Enstitü’nün depolarındaki kodları dışında isimleri bile yoktur. Daha çok iz sürücülerin kendi aralarında kullandıkları adlarıyla anılırlar. Bunlar için verdikleri  isimler hem romanda hem de oyun kitabında bulunmakladır. Ayrıca oyun, belirli temel sınıflara ayırarak oyun yöneticilerine geniş bir yelpazede kendi ganimetlerini ve anomalilerini yaratma imkanı da vermektedir. Bazılarına değinmek gerekirse[5];

Piller (Şöyle-Böyle): Siyah renkli, silindirik küçük çubuklardır. Herhangi bir makinenin yakınına bırakıldığında o makinaya sınırsız enerji sağlar. Taşınabilir olduklarından çok rağbet görürler. Nükleer tepkimeyle parçalarına ayrılabilmekte ve ayrılan parçalar da aynı gücü sağlayabilmektedir.

Boş: Birbirine yaklaşık 30cm mesafede sabit şekilde duran iki adet bakır renkli disktir. Disklerin bu şekilde sabit durmasının nedeni bulunamamıştır. Üzerlerinde ne tür bir güç uygulanırsa uygulansın diskler yakınlaştırılamaz ya da birbirinden uzaklaştırılamaz. Aradaki 30cm’lik alan hep sabit kalır. Aynı zamanda ne işe yaradıkları da bulunamamıştır. İçi mavi renkli bir sıvıyla dolu olanlarına dair söylentiler vardır.

 Kaşıntı: Küçük cisimlerdir. Her birinin farklı görüntüsü ve etkisi vardır. Birkaç kez ezildikleri zaman geniş bir alan içerisinde sadece hayvanların duyabileceği frekansta sesler yaymaya başlar. Bazısı çevredeki canlılarda kusma ve bulantıya, bazısı şiddetli burun kanamasına sebep olur.

Siyah Damlalar: Siyah incilere benzerler, bazılarının içinden ışık huzmeleri çıkar. Mücevherat olarak çok rağbet görürler ama fonksiyonu keşfedilememiştir.

Bilezik: Çoğu altın renkli ince bileziklere benzer. Aksesuar olarak da kullanılırlar. En büyük özellikleri; bazıları taşıyan kişilere hastalıklara karşı dirençli kazandırır. Bazılarınınsa yaralanmalarda iyileşme süresini kısalttığı tespit edilmiştir.

Beyaz Halka: Hareket ettirildiğinde durmadan dönmeye başlayan metal halkadır. Termodinamiğin ilk yasasına aykırı olan bir cisimdir.

İğne: İki parmak arasında hafifçe sıkıştırıldığında renkli ışık yaymaya başlayan iğne benzeri cisimlerdir.

Oyunda ganimetlerin fiyatlaması görünüş ve içeriğe göre gerçekleşmektedir[6].

 • Tanımlaması yapılamayan bir etkisi varsa: EUR 10
 • Pratikte net bir kullanımı yoksa: EUR 50
 • Basit zenoteknolojik uygulaması varsa: EUR 100
 • Karmaşık zenoteknolojik uygulaması varsa: EUR 500
 • Devrim yaratacak zenoteknolojik bir parçaysa: EUR 1.000
 • Eşsiz nitelikli bir cisimse: EUR 100.000

 

Değerlemesiyse kullanılabilirliğine göre aşağıda yer alan katsayılarla çarpılarak gerçekleşmektedir.

 • Bir makinanın parçasını oluşturabilirse değeri: x2
 • Tek başına kullanılabilir ve kendine yetebilirse değeri: x3
 • Mücevherat olarak kullanılabilecek durumdayda ya da sanat eseri gibi görsel bir kusursuzluğu varsa değeri: x2
 • Kendi kullanıcısına zarar vermiyorsa değeri: x2
 • Sizden temin etmenizi isteyen müşterinin tam arzuladığı bir cisimse değeri: x2
 • Eğer müşterinin talep ettiği belirli bir ganimetse değeri: x3
 • Eğer müşteri aradığı ganimet için iz sürücüyle birlikte bölgeye girmişse değeri: x5

Bu cisimleri bulmanın bedeli; sınırdan geçerken vurulmamak, Bölge içindeki tuhaflıklarla  tehlikelerle yüzleşmek ve döndükten sonra sizin biyolojik yapınıza etki etmemesi için dua etmek olmaktadır.

Bölgelerin içindeki tuhaflıklar üç ana kategoriye ayrılmaktadır. En bilinen örneklerine değinirsek;

BAZI ANOMALİLER ve YARI KİMYASALLAR [7]

Şeytan Kabağı: Yarısaydam, çiçeği bir metre genişliğe kadar büyüyebilen bitki görünümlü şeydir. Biyolojik açıdan bitki ya da hayvan olup olmadığı tespit edilememiştir. Açıldığı vakit çevresine yüksek basınçlı yakıcı gaz salmaktadır.

Yanan Tüy: Karahindiba çiçeğinin tüy topaklarına benzer. Geceleri büyük kümeler halinde rüzgârda süzüldüklerinde parlamaya başlar. Temas edilmesi halinde değdiği her şeyin ısısını bir anda ergime noktasına ulaştırır.

Cadı Jölesi: Siyaha yakın, koyu kıvamlı ve yapışkandır. Bulunduğu bazı ortamlarda saldığı gaz sebebiyle mavi alevler çıkararak aralıksız yanar. Değdiği her canlı organizmayı, üzerinde koruyucu giysi olsa bile öldürebilmektedir. Temas halinde değdiği uzvun ampütasyonu, kurtulmanın tek yoludur. Çünkü organizma içerisinde kontrol edilemez bir hızla yayılır.

Kara Böğürtlen: Uzun, siyah renkli, dikenli çalı görünümlüdür. Metallerin üzerinde yetişir ve temas ettiği tüm metal yüzeyler üzerinde hızla yayılır. Jilet gibi keskindir, teninize değerse derin kesiklere sebep olabilir.

Sivrisinek Uyuzu: En tehlikeli anormalliklerden biridir. Büyük boyutlu olanları uzaktan fark edilebilir. Kalabalık bir sinek sürüsünün yarattığına benzer bir görüntüsü vardır. İçinde aşırı yüksek manyetik alan barındırır ve kurtuluş neredeyse imkânsızdır.

Gümüş Ağ: Gümüş renkli, devasa bir örümcek ağına benzer. Fakat görmek neredeyse imkânsız gibidir. Sadece çok deneyimli gözler varlığını fark edebilir. Çok kırılgandır. Her kim dokunursa 24 saat içerisinde herhangi bir sebepten dolayı hayatını kaybeder.

Et Öğütücü: Bilinen anormallikler içerisinde en çok korkulanıdır. Etki alanı içerisindeki her şeyi büken, parçalayan ve ardından ezen güç alanıdır.

Parlama Noktası: Havada asılı, küçük parlak bir noktadır. Etki alanı içinde sıcaklık bir anda binlerce dereceye yükselir.

Canlı Yıldırım: Bünyesinde elektrik akımını toplayıp bir anda çevresine yıldırımlar yağdırmaya başlayan güç alanlarıdır.

BAZI İNORGANİKLER

Bunların inorganik olarak isimlendirilmelerinin nedeni yapılan testler sonucu yaşam formlarıyla görünüşte benzerlik göstermelerine rağmen moleküler anlamda canlı ya da cansız varlık olduklarının tespit edilememesidir. En dikkat çekici örnekleri;

Replika: Bölge’nin çözülemeyen fenomenlerinden biridir. Ziyaret’ten sonra bazı ölüler geri gelmeye başlamıştır. Fakat yapılan testlerde bünyelerinde organik materyale rastlanmamıştır.

 Gölgeler: Alanına giren her şeyi ufalayan gölgeler, güneş ışığının hareketlerinden etkilenmez ve daima sabit bir yöne doğru konumlanmıştır. Bazen hayvan ya da insan formunda görüldükleri de olur.

 ABİDELER

Çok kuvvetli manyetik enerji barındırdıkları için çevresindeki tüm materyaleri tek bir noktada topladıklarından veya sıradan bir görüntüye sahip olmakla birlikte benzersiz doğaüstü etkileri bulunması nedenleriyle abide olarak adlandırılan mekanlar ya da büyük cisim gruplarıdır. En meşhur örneği filmdeki “Oda”dır.

DİĞERLERİ

Ziyaret, hayatta kalmayı başaran bitkiler ve hayvanlar üzerinde de yıkıcı mutasyonlar yaratmıştır. Özellikle vahaların dar beslenme alanları içinde buldukları her şeyle beslenen bu canlılar, iz sürücüler için tehdit oluşturabilmektedir.

İleri derecede mutasyona uğramış insanların da bazı Bölgeler içinde küçük kabileler halinde yaşadıklarına dair söylentiler de mevcuttur.

İlk bölümde dünya dışı bir olayın hayatlara etkilerinden bahsettik. Bu bölümdeyse  kısa bir Bölge turuna çıktık. Şimdi biraz soluklanıp yaşadıklarımızı sindirme zamanı… Belki bir sonraki sefere Altın Küre’yi ya da Oda’yı bulabilirsiniz. İşte o vakit eğer hala nefes alabilecek haldeyseniz şunu unutmamanızı öneririm;

 

 “HERKESE MUTLULUK, BEDAVA, MEMNUN KALMADAN GİDEN OLMAYACAK”

 

[1] IEC:Institute of Extra-Terrestrial Cultures)

[2] Uzayda Piknik

[3] Stalker (Ctankep): Andrei Tarkovsky

[4] Hayatta kalmaktan kastımız fiziksel bütünlüğün bozulmamasıdır. Fiziksel ya da gözle görülemeyen değişiklikler dahil değildir. Detay için bkz. Uzayda Piknik ve Ctankep: ana karakterin çocukları.

[5] Sırasıyla orijinal adları: So-So, Empty veya Vacuum (dolusu için bkz. Uzayda Piknik), Itcher, Block Sprays, Bracelet, White Wheel, Pin.

[6] Valüasyon ve Para Birimi:Oyunun Avrupa menşeili olmasının bir etkisi olsa gerek kitabındaki her eşya EUR üzerinden fiyatlandırılmıştır.

[7] Orijinal isimleri sırasıyla; Spitting Devil’s Cabbage, Burning Fluff, Witch’s Jelly, Black Bramble, Mosquito Mange, Silver Web,Meat Grinder, Flash point,Living Lightning.

Okuduğunuz için teşekkürler

Fikirlerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirir.
Yorum yazarak bizi daha iyi içerikler hazırlamak için destekleyebilirsiniz.

Düşüncelerini Paylaşavatar

İlker BOZDEMİR

Karadeniz'de doğdu, İç Anadolu'da büyüdü, Marmara'da yaşıyor. Mesleğinin ördüğü boğucu duvarlar arasında bulduğu çatlaklardan kaçıp ya tabiata sığınıp kamp yaparak ya da zarları yanındaysa GM'lik yaparak nefes almaya çalışıyor. Hayatın bir gerçeği ne yazık ki her şeyin sonunda kürkçü dükkanına geri dönüyor. Fakat bir sonraki kaçış için çatlaklar aramaya devam ediyor.

Yorum Yapılmamış

Yorum yazmak için tıklayın

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da