Mezoamerikan Mitolojisi

MEZOAMERİKAN MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ (T-U)

T

Tahuantinsuyu: [İnka] Birleşik dört bölge.

Talocan: [Aztek] Tanrıların evi.

Tambo Toco: [İnka] İlk ataların ortaya çıktığına inanılan dağ. Pencereli ev anlamındadır.

Tamouanchan: [Aztek] İlk tanrıların yaşadığı yerin ismi. Aşağı inilen ev anlamındadır. Gece göğü ve yeraltı dünyası anlamları da yüklenmiştir.

Tarapaca: [İnka] Tanrı Viracocha’ya verilen isimlerden biri.

Taxodium: [Toltek] Kalın gövdeli dağ selvisi.

Tecamman: [Toltek] Kuzey yönünü temsil eden mitolojik bir yer.

Tecciztecatl: [Aztek] Ay tanrı.

Tecpatzin: [Aztek] Küçük taş bıçak.

Tecuciztecal: [Aztek] Dünyaya ışık veren ay tanrı.

Tekumbalam: [Maya] Tufan sonrası ölen kişilerin bedenlerini parçaladığına inanılan kuş.

Telcalipoca: [Aztek] Efsanelerde adı geçen büyük bir ayı.

Telpochcalli: [Aztek] İlköğretim düzeyinde eğitim veren askeri okul. Delikanlılar evi anlamındadır.

Telpochtli: [Aztek] Tezcatlipoca’ya verilen ve delikanlı anlamına gelen isimlerden biri.

Temazcalteci: [Aztek] Temizlik tanrıçası.

Tenexxochitl: [Aztek] Tufan sonrası, gökyüzünü kaldırmak için yaratılan dört tanrıdan biridir. Gökyüzü ile ilgisi sebebiyle yıldız tanrısı olarak bilinir. Aynı zamanda yağmur ve fırtınadan sorumlu tanrılardan biri.

Teocalli: [Aztek] Büyük tapınak.

Teocuitlaquemitl: [Aztek] Törenlerde giyilen altından yapılmış kıyafet.

Teotihuacan: [Aztek] Tanrı olunan yer, mezarlık.

Teoyaomqui: [Aztek] Ölmüş savaşçıların koruyucu tanrısı.

Tepeilhuitl: [Aztek] Dinsel takvimin on üçüncü ayı.

Tepeu: [Maya] Yaratıcı tanrı.

Tepeyollotl: [Aztek] Belirsizlik tanrısı. Deprem ve mağara tanrısı olarak da bilinir.

Tepoztecatl: [Aztek] Alkollü içecek tanrılarından biri.

Teteoinnan: [Aztek] Tanrıların anası demektir. Coatlicue ile ilgilidir.

Tezacouacatl: [Aztek] Yüksek bir askeri unvan, baş kumandan.

Tezcatlipoca: [Aztek] Büyük ayı takım yıldızı ile özdeşleştirilen, Toltek kökenli bir gece tanrısıdır.

Tezcatzontecatl: [Aztek] Bira tanrısı.

Tezontle: [Toltek] Ev yapımında kullanılan volkanik bir taş.

Tezpi: [Maya] Büyük tufan öncesi tanrılar tarafından uyarılan insanın adı.

Thunupa: [İnka] Tanrı Viracocha’ya verilen isimlerden biri.

Titlacuan: [Aztek] Gece tanrısı.

Tiwanaku: [İnka] Yaradılışın merkezi olduğuna inanılan bölgenin adı.

Tlacauepan: [Toltek] Uitzilopochtli’nin isimlerinden biridir. Cuexoch.

Tlacotl: [Maya] Kötülük tanrısı.

Tlaloc: [Aztek] Su ve yağmur tanrısı. Cennet tanrısı. Olmek kökenlidir.

Tlalocan: [Aztek] Yağmur tanrısı Tlaloc’un yönettiği, ölülerin mutluluk ve ferah içinde yaşadığı cennetin adı.

Tlaltecuhtli: [Aztek] Yeryüzü tanrısı.

Tlaltetecui: [Toltek] Dans ve tören tanrısı.

Tlamatinime: [Aztek] Yüksek kültürlerin kurucuları olduklarını vurgulamak için Toltek halkına verilen isim.

Tlaque: [Aztek] Eski ateş tanrısı.

Tlaquimilolli: [Aztek] Tapınılan taş figürlerin tam ortasında yer alan oyuğa konan, yeşil taş kalbe verilen isimdir. Törensel bir anlam taşır.

Tlauixcalpantecuhtli: [Aztek] Sabah yıldızı.

Tlauixcalpantecuhtli: [Maya] Şafak tanrısı.

Tlaxcaltiliztli: [Aztek] Tanrılara sunulan insan kanı ve insan kalbine verilen isim.

Tlazolteotl: [Aztek] Kirlilik ve günah tanrıçası. Ay tanrıça.

Tleyquiyahuillo: [Maya] M.Ö 8000’de başlayıp, 4081 yıl süren üçüncü güneş devresi.

Tlillan: [Aztek] Üç cennetten, ortada olanın adı.

Tlilxochitl: [Aztek] Siyah çiçek.

Tocapo Viracocha: [İnka] Balçıktan yaratılan ilk insanlardan biri.

Tocay: [İnka] Efsaneye göre dört parçaya ayrılan dünyada doğu bölgesini yöneten hükümdar.

Toci: [Aztek] Büyük ana anlamına gelir. Coatlicue’ye verilen isimlerdendir.

Tohil: [Maya] Ateş tanrısı.

Tollan: [Toltek] Sazlıklar ülkesi. İlk insanların yaşadığına inanılan yer.

Toltecayotl: [Aztek] El sanatı eserlerine verilen isim. Toltek kelimesinin asıl anlamı olan usta ile ilişkilidir.

Toltek: [Toltek/Aztek] Kelime anlamı ustadır.

Tonacatecuhtli: [Aztek] Önemli bir yiyecek ve besin tanrısı.

Tonamatl: [Toltek] Günlerin kitabı, dinsel takvim.

Tonantzin: [Aztek] Annelik tanrıçası.

Tonatiuh: [Aztek] Güneş tanrısı.

Topacusi: [İnka] Altın kase.

Topiltzin: [Toltek] Quetzalcoatl’ın ünvanını taşıyan Toltek kralı.

Toueyo: [Aztek] Huastec yerlileri için kullanılan, komşumuz anlamına gelen kelime.

Toxcatl: [Aztek] Dinsel takvimin beşinci ayı.

Tozoztontli: [Aztek]  Dinel takvimin üçüncü ayı.

Trupial: [Aztek] Altın sarısı ve siyah tüylere sahip bir kuş.

Tun: [Maya] Uzun sayı takviminde, her bir 360 günlük periyodu ifade eden zaman dilimine verilen ad.

Tzakol: [Maya] Gökyüzü tanrılarından biri.

Tzinitzcan: [Toltek] Bir süs kuşu.

Tzitzimime: [Aztek] Yıldız tanrı.

Tzitzimitl: [Aztek] Dünyanın sonu geldiğinde insanları yok edeceğine inanılan karanlık cinleri. Uğursuzluk işaretinin kadınları. Tüm tanrıçaların anası olarak da bilinir.

Tzontemoc: [Aztek] Tufan sonrası, gökyüzünü kaldırmak için yaratılan dört tanrıdan biridir. Baş aşağı düşen anlamına gelen adı yüzünden yıldırım tanrısı olarak bilinir. Ölüler ülkesinin de efendisidir.

Tzontlilic: [Maya] M.Ö 3114’de başlayıp, 5026 yıl süren dördüncü güneş devresi.

Tzununiha: [Maya] Mısır lapasından yaratılan kadının adı.

U

Uayeb: [Maya] Beş uğursuz günün tanrısı.

Uca Pacha: [İnka] Alt dünya, yeraltı dünyası.

Uemac: [Toltek] Ünlü bir hükümdar.

Ueuecoyotl: [Aztek] Cinsellik tanrısı.

Uira Cocha: [İnka] Çift cinsiyetli güneş tanrısı.

Uitzilopochtli: [Aztek] Xochi ve Quetzal’ın en küçük oğlu. Aşiret tanrısı. Kemiğin efendisi.

Uitziltan: [Aztek] Küçük bir sinek kuşu.

Uitzitzilin: [Aztek] Soy ve savaş tanrısı.

Uitznauac: [Toltek] Güney yönü, güney göğünün yıldızları.

Uitztlampa: [Aztek] Dikenler ülkesi.

Unial: [Maya] Uzun sayı takviminde 20 günlük periyodu ifade eden zaman dilimi.

1 Kin → 1 Gün

20 Kin → 1 Unial

18 Unial → 1 Tun

20 Tun → 1 Katun

20 Katun → 1 Baktun

Urcaguary: [İnka] Hazine, gömü tanrısı. Yeraltı madenlerinin koruyucusu.

Urpihuachac: [İnka] Pachacamac’ın eşi. İki kız çocuğu vardır. Balık ve balıkçılık tanrıçası.

Okuduğunuz için teşekkürler

Fikirlerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirir.
Yorum yazarak bizi daha iyi içerikler hazırlamak için destekleyebilirsiniz.

Düşüncelerini Paylaşavatar

Kayıp Dünya

Kayıp Dünya Editörleri tarafından yayınlanmaktadır.

Yorum Yapılmamış

Yorum yazmak için tıklayın

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da