Mezoamerikan Mitolojisi

MEZOAMERİKAN MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ (M-N)

M

Machay: [İnka] Mitolojik açıdan önem taşıyan bir mağara adı.

Macuil Cozcacuahtli: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısından biri. Akbaba tanrı.

Macuil Cuetzpalin: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısından biri. Kertenkele tanrı.

Macuil Malinalli: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısından biri. Çimen tanrı.

Macuil Tochtli: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısından biri. Alkollü içeceklerin tanrısı. Tavşan tanrı.

Macuiltonaleque: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısına verilen ortak isim.

Macuil Xochitl: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısından biri. Oyun tanrısı. Çiçek tanrı.

Mahakutah: [Maya] Mısır lapasından yaratılan üçüncü insan. Seçkin isim.

Malinalxochi: [Aztek] Sürüngenlere hükmedebilen tanrıça.

Malqui: [İnka] Guari ve Llacua yerlilerinin mumyalanmış atalarına verdikleri isim.

Mam: [Maya] Deprem ve yağmur tanrısı.

Mama Allpa: [İnka] Doğurganlık ve bereket tanrıçası.

Mama Cocha: [İnka] Deniz tanrıçası.

Mama Huaca: [İnka] Ayar Cachi’nin hem karısı hem kız kardeşi.

Mama Oullo: [İnka] Dokumacılık tanrıçası.

Mama Pacha: [İnka] Toprak ve yeryüzü tanrıçası. Ekim ve hasat işlerinin yöneticisi.

Mama Quilla: [İnka] İnti’nin eşi olan ay tanrıçası.

Mana Namca: [İnka] Dişi bir iblis adı.

Manco Capac: [İnka] Altın asalı yaratıcı tanrı. Güneş ve ateş tanrısı. Efsaneye göre, dört parçaya ayrılan dünyada kuzey bölgesini yöneten hükümdar. Zenginlerin zengini demektir. Ayar Manco’nun isim değiştirmiş halidir.

Masaya: [Maya] Volkan ve yanardağ tanrıçası.

Matlactli Atl: [Maya] M.Ö 15213’de başlayıp, 4008 yıl süren ilk güneş devresi. On su anlamına gelir.

Matlalcueitl: [Aztek] Tlaloc’un ikinci karısı.

Mauqallaqta: [İnka] Eski şehir anlamında kullanılan sözcük.

Maya Pek: [Aztek] Yıldırımları kontrol eden köpek. Tanrı Xoloth’un sembolü olarak düşünülebilir.

Mayahuel: [Aztek] Gökyüzü ve yer tanrıçası. Agave şarabı ile beslendiğinden bu şarabın tanrıçası olarak da bilinir.

Mbaz: [Maya] Haftanın son gününe de adını veren toprak tanrıçası.

Mdi: [Maya] Haftanın ilk gününe de adını veren su tanrısı.

Mecitli: [Aztek] Mayahuel’in isimlerinden biri.

Metzli: [Aztek] Eski bir ay tanrı.

Mextli: [Aztek] En önemli savaş ve kurban tanrısı.

Mictecacihuatl: [Aztek] Ölüm tanrıçası.

Mictlan: [Aztek] Yeraltı dünyası.

Mictlantecuhtli: [Aztek] Mictecacihuatl’in kocası, ölüm tanrısı. Karısı ile beraber yeraltı dünyasının dokuz katını ve nehrini yönetirler.

Mimich: [Aztek] Su tanrıçasından doğan bulut yılanlarından biri.

Mimixcoua: [Aztek] Dörtyüz bulut yılanı. Kuzey yıldızları.

Mitimae: [İnka] Sürgüne gönderilen kişilere verilen isim.

Mitnal: [Maya] Yeraltı dünyasının dokuzuncu katına verilen isim. Aztek versiyonun adı Mictlan’dır.

Mixcouatl: [Aztek] Savaş ve avcılık tanrısı. Bulut yılanı anlamına gelir. Tezcatlipoca’nın aldığı isimlerden biridir.

Moan: [Maya] Haberci bir iblis.

Mociuaquetzqui: [Aztek] Doğumdan hemen sonra ya da doğururken ölen kadınlar, ölüler ülkesinde savaşçı kılığında olurlardı. Bu kadınlara, savaşcılar ve kahramanlar kadar değer verilirdi.

Moctezuma: [Aztek] Azteklerin son kralı.

Mse: [Maya] Haftanın sekizinci gününe adını veren şeytan ruhlu tanrıça.

N

Nacon: [Maya] Savaş tanrısı.

Nagual: [Aztek] İyi huylu, koruyucu ruh.

Nahual: [Maya] İyi huylu, koruyucu ruh.

Nanauatl: [Aztek] Yıldırımları şekillendiren tanrı. Xoloth’ın isimlerinden biridir.

Nanautzin: [Aztek] Güneş tanrı. Güneş için kendini kurban edenlerin tanrısı. Efsaneye göre dünyaya ışık verebilmek için kendini ateşe atmıştır.

Napa: [İnka] Soyluluk nişanı sayılan, altından lama heykelciği.

Nata: [Aztek] Tufandan önce tanrılar tarafından uyarılan yerel bir kahraman.

Nauiolin: [Aztek] Nanautzin’e verilen isimlerden biri.

Naum: [Maya] Aklı ve düşünceyi yaratıcısı olan tanrı.

Naymlap: [İnka] Efsanelerde adı geçen, Chimor hükümdarı.

Ndan: [Maya] Okyanus tanrısı.

Ndoyet: [Maya] Kutsal eşyaların ve ölümün tanrısı.

Ndozin: [Maya] Adalet ve ölüm tanrısı. Haftanın ikinci gününe adını vermiştir. Gecenin efendisidir.

Nohochacyum: [Maya] Yaradılış ve yaratıcılık tanrısı.

Nohock Ek: [Maya] Sabah ve akşam yıldızına verilen ad.

avatar

Kayıp Dünya

Kayıp Dünya Editörleri tarafından yayınlanmaktadır.

Yorum Yapılmamış

Yorum yazmak için tıklayın