Mezoamerikan Mitolojisi

MEZOAMERİKAN MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ (M-N)

M

Machay: [İnka] Mitolojik açıdan önem taşıyan bir mağara adı.

Macuil Cozcacuahtli: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısından biri. Akbaba tanrı.

Macuil Cuetzpalin: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısından biri. Kertenkele tanrı.

Macuil Malinalli: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısından biri. Çimen tanrı.

Macuil Tochtli: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısından biri. Alkollü içeceklerin tanrısı. Tavşan tanrı.

Macuiltonaleque: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısına verilen ortak isim.

Macuil Xochitl: [Aztek] Zevk ve aşırılığın beş tanrısından biri. Oyun tanrısı. Çiçek tanrı.

Mahakutah: [Maya] Mısır lapasından yaratılan üçüncü insan. Seçkin isim.

Malinalxochi: [Aztek] Sürüngenlere hükmedebilen tanrıça.

Malqui: [İnka] Guari ve Llacua yerlilerinin mumyalanmış atalarına verdikleri isim.

Mam: [Maya] Deprem ve yağmur tanrısı.

Mama Allpa: [İnka] Doğurganlık ve bereket tanrıçası.

Mama Cocha: [İnka] Deniz tanrıçası.

Mama Huaca: [İnka] Ayar Cachi’nin hem karısı hem kız kardeşi.

Mama Oullo: [İnka] Dokumacılık tanrıçası.

Mama Pacha: [İnka] Toprak ve yeryüzü tanrıçası. Ekim ve hasat işlerinin yöneticisi.

Mama Quilla: [İnka] İnti’nin eşi olan ay tanrıçası.

Mana Namca: [İnka] Dişi bir iblis adı.

Manco Capac: [İnka] Altın asalı yaratıcı tanrı. Güneş ve ateş tanrısı. Efsaneye göre, dört parçaya ayrılan dünyada kuzey bölgesini yöneten hükümdar. Zenginlerin zengini demektir. Ayar Manco’nun isim değiştirmiş halidir.

Masaya: [Maya] Volkan ve yanardağ tanrıçası.

Matlactli Atl: [Maya] M.Ö 15213’de başlayıp, 4008 yıl süren ilk güneş devresi. On su anlamına gelir.

Matlalcueitl: [Aztek] Tlaloc’un ikinci karısı.

Mauqallaqta: [İnka] Eski şehir anlamında kullanılan sözcük.

Maya Pek: [Aztek] Yıldırımları kontrol eden köpek. Tanrı Xoloth’un sembolü olarak düşünülebilir.

Mayahuel: [Aztek] Gökyüzü ve yer tanrıçası. Agave şarabı ile beslendiğinden bu şarabın tanrıçası olarak da bilinir.

Mbaz: [Maya] Haftanın son gününe de adını veren toprak tanrıçası.

Mdi: [Maya] Haftanın ilk gününe de adını veren su tanrısı.

Mecitli: [Aztek] Mayahuel’in isimlerinden biri.

Metzli: [Aztek] Eski bir ay tanrı.

Mextli: [Aztek] En önemli savaş ve kurban tanrısı.

Mictecacihuatl: [Aztek] Ölüm tanrıçası.

Mictlan: [Aztek] Yeraltı dünyası.

Mictlantecuhtli: [Aztek] Mictecacihuatl’in kocası, ölüm tanrısı. Karısı ile beraber yeraltı dünyasının dokuz katını ve nehrini yönetirler.

Mimich: [Aztek] Su tanrıçasından doğan bulut yılanlarından biri.

Mimixcoua: [Aztek] Dörtyüz bulut yılanı. Kuzey yıldızları.

Mitimae: [İnka] Sürgüne gönderilen kişilere verilen isim.

Mitnal: [Maya] Yeraltı dünyasının dokuzuncu katına verilen isim. Aztek versiyonun adı Mictlan’dır.

Mixcouatl: [Aztek] Savaş ve avcılık tanrısı. Bulut yılanı anlamına gelir. Tezcatlipoca’nın aldığı isimlerden biridir.

Moan: [Maya] Haberci bir iblis.

Mociuaquetzqui: [Aztek] Doğumdan hemen sonra ya da doğururken ölen kadınlar, ölüler ülkesinde savaşçı kılığında olurlardı. Bu kadınlara, savaşcılar ve kahramanlar kadar değer verilirdi.

Moctezuma: [Aztek] Azteklerin son kralı.

Mse: [Maya] Haftanın sekizinci gününe adını veren şeytan ruhlu tanrıça.

N

Nacon: [Maya] Savaş tanrısı.

Nagual: [Aztek] İyi huylu, koruyucu ruh.

Nahual: [Maya] İyi huylu, koruyucu ruh.

Nanauatl: [Aztek] Yıldırımları şekillendiren tanrı. Xoloth’ın isimlerinden biridir.

Nanautzin: [Aztek] Güneş tanrı. Güneş için kendini kurban edenlerin tanrısı. Efsaneye göre dünyaya ışık verebilmek için kendini ateşe atmıştır.

Napa: [İnka] Soyluluk nişanı sayılan, altından lama heykelciği.

Nata: [Aztek] Tufandan önce tanrılar tarafından uyarılan yerel bir kahraman.

Nauiolin: [Aztek] Nanautzin’e verilen isimlerden biri.

Naum: [Maya] Aklı ve düşünceyi yaratıcısı olan tanrı.

Naymlap: [İnka] Efsanelerde adı geçen, Chimor hükümdarı.

Ndan: [Maya] Okyanus tanrısı.

Ndoyet: [Maya] Kutsal eşyaların ve ölümün tanrısı.

Ndozin: [Maya] Adalet ve ölüm tanrısı. Haftanın ikinci gününe adını vermiştir. Gecenin efendisidir.

Nohochacyum: [Maya] Yaradılış ve yaratıcılık tanrısı.

Nohock Ek: [Maya] Sabah ve akşam yıldızına verilen ad.

Okuduğunuz için teşekkürler

Fikirlerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirir.
Yorum yazarak bizi daha iyi içerikler hazırlamak için destekleyebilirsiniz.

Düşüncelerini Paylaşavatar

Kayıp Dünya

Kayıp Dünya Editörleri tarafından yayınlanmaktadır.

Yorum Yapılmamış

Yorum yazmak için tıklayın

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da