Kelt Mitolojisi

KELT MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ (E-G)

E

Easal: Mitsel altın sütunlar ülkesinin kralı.

Elathan: Fomor’ların krallarından biri.

Ellylion: Gal Elflerine verilen ad.

Eochaid MacErc: Firbolg’ların krallı. Moytura savaşında Tanrıların kralı Nuada tarafından öldürülür.

Eremon MacMilé: İrlanda’nın ilk kralı.

Erinn: İrlanda’nın eski adı.

Etan: Tanrı Ogma’nın karısı.

Ethniu: Balor’ın kızı. Tanrı Lugh’un annesi.

Excalibur: “Güç kılıcı” Kral Artur’un efsanevi kılıcı. Efsaneye göre zamanın başlangıcından beri İngiltere Krallarının kutsal kılıcıdır. Kral Arthur’un babası Uther Pendragon’a Gölün Lady’si tarafından verilir.

F

Fâl: Lia Fáil olarak da bilinir.”Kader taşı” Tanrıların efsanevi anavatanlarından getirdiği dört hediyeden biri. Mitsel Falias şehirden geldiği söylenir. Efsaneye göre İrlanda tahtını hak eden biri ona dokunduğunda, bu taş çığlık atarmış.

Fand: Deniz Tanrısı Manannán MacLer’in karısı.

Fea: Beş Kelt Savaş tanrıçasından biri; İsmi “Kin” anlamına gelir. Nauda’nın karısı.

Feast of Ages: Deniz Tanrısı Manannán MacLer’in, denizler altında verdiği efsanevi ziyafet. Bu yemeklerden yiyenin sonsuza kadar genç kaldığı söylenir. Tanrılar, ölümsüzlüklerini bu sayede sağlarlar.

Fianna: Fenians olarak da bilinir. Kelt mitolojisinde, savasçı,ozan ve avcılardan kurulu efsanevi klan. Kurucuları ve liderleri Finn MacCoul’dur. Birçok öyküde, sıradan insanların ötesinde inanılmaz işler başarırlar, hatta bazen tanrılara kafa tutarlar. Hiçbir kralın, ülkenin yada tanrının hizmetine girmeyi redderler.

Fianchuivé: Savaşçı kadınların yönettiği ve denizin altında olan efsanevi adanın ismi.

Finn MacCoul: Fianna klanının kurucusu ve lideri. Efsaneye göre Slane’de bir kuyunun içinde yaşayan bilgelik balığını yakalayıp yedikten sonra en bilge insan olmuştur. Onun için yaşamış en bilge, cömert, cesur ve dürüst insan denir. Brea kalesine saldırırken, tüm Fianna ile birlikte ölmüştür.

Finvarra: İrlanda’daki perilerin Kralı.

FirBolg: İnsanlardan önce İrlanda’da yaşadıkları söylenen efsanevi ırk. Yunanistan’dan gelmiş kuş kanatlı insanlar oldukları söylenir. Moytura savaşında Tanrılar tarafından yenilmişlerdir. Üç klanda oluşurlar; Fir Domnann, Fir Gaillion ve Fir Bolg. Son klan en güçlüsü olduğu için bu ırkın aynı zamanda ismidir.

Fomor: Kelt mitolojisinde, denizin altında yaşayan kötü yürekli şekilsiz devler. Tanrılar ile savaşırlar ve yenilirler.

G

Gae Bolg: Cuchulainn’in efsanevi mızrağı.

Sir Galahad: Kral Arthur efsanesinde yuvarlak masa şövalyelerinden biri. En cesur ve dindar şövalye olarak anlatılır. Kutsal Kupa’yı bulmayı başarmış ama sonra tekrar kaybetmiştir.

Gan Ceanach: Bir peri türü. Genç kızların kulaklarına hayaller fısıldayarak onları günlük işlerinden alıkoydukları söylenir.

Sir Gawain: Kral Arthur efsanesinde yuvarlak masa şövalyelerinden biri. Söylentiye göre gücü güneşin konumuna göre değişirmiş ve tam öğlen vakti yenilmez olurmuş.

Gease: Eski Kelt kahramanlarının sahip olduğu tabulara verilen ad. Her kahramanın gease’i farklıdır ve genellikle doğum anında ona verilir, eğer gease’ni bozarsa başına çok kötü şeyler gelir, hatta ölebilir.

Glamour: Kelt gözbağcılık büyülerine verilen ad. Özellikle periler arasında çok yaygın olduğu söylenir.

Goibniu: Kelt demirci tanrısı.

Goidel: İrlandalıların mistik atası.

Gölün Lady’si: “Gölün Kraliçesi” olarak da anılır. Efsanede Kral Arthur’a Excalibur’u hediye etmiştir. Bir kişilik değil bir ünvandır ve Ana Tanrıçanın yüksek rahibesine verilir. Kral Arthur zamanında Gölün Lady’si Viviane’dır, daha sonra yerini Nimue alır.

Grail: “Kutsal Kupa” olarak da bilinir, Kral Arthur efsanesinde yuvarlak masa şövalyelerinin aradığı, İsa’nın son yemek sırasında kullandığına inanılan mistik kupa. Kelt efsanelerinde ki Tanrı Dagda’nın Kazanından yola çıkarak yaratıldığı bir görüştür.

Gray of Macha: “Macha’nın Grisi”, Atların kralı olarak anılır. Cuchulainn’nin atıdır.

Guinevere: Kral Arthur’un kraliçesi, Cameliard kralı Leodegrance’ın kızı, yaşadığı zamanda İngiltere’nin en güzel kadını olduğu söylenir. Bu çok Efsanede Atrhur’u Sir Lancelot ile aldatır.

Gwydion: Briton Tanrılarının en yücesi, Tanrıların druid’i olarak anılır. Britanya druidlerinin baş tanrısıdır.

Gwyn: Briton diğer dünya tanrısı. Tanrı Nudd’un oğlu.

E

Easal: Mitsel altın sütunlar ülkesinin kralı.

Elathan: Fomor’ların krallarından biri.

Ellylion: Gal Elflerine verilen ad.

Eochaid MacErc: Firbolg’ların krallı. Moytura savaşında Tanrıların kralı Nuada tarafından öldürülür.

Eremon MacMilé: İrlanda’nın ilk kralı.

Erinn: İrlanda’nın eski adı.

Etan: Tanrı Ogma’nın karısı.

Ethniu: Balor’ın kızı. Tanrı Lugh’un annesi.

Excalibur: “Güç kılıcı” Kral Artur’un efsanevi kılıcı. Efsaneye göre zamanın başlangıcından beri İngiltere Krallarının kutsal kılıcıdır. Kral Arthur’un babası Uther Pendragon’a Gölün Lady’si tarafından verilir.

F

Fâl: Lia Fáil olarak da bilinir.”Kader taşı” Tanrıların efsanevi anavatanlarından getirdiği dört hediyeden biri. Mitsel Falias şehirden geldiği söylenir. Efsaneye göre İrlanda tahtını hak eden biri ona dokunduğunda, bu taş çığlık atarmış.

Fand: Deniz Tanrısı Manannán MacLer’in karısı.

Fea: Beş Kelt Savaş tanrıçasından biri; İsmi “Kin” anlamına gelir. Nauda’nın karısı.

Feast of Ages: Deniz Tanrısı Manannán MacLer’in, denizler altında verdiği efsanevi ziyafet. Bu yemeklerden yiyenin sonsuza kadar genç kaldığı söylenir. Tanrılar, ölümsüzlüklerini bu sayede sağlarlar.

Fianna: Fenians olarak da bilinir. Kelt mitolojisinde, savasçı,ozan ve avcılardan kurulu efsanevi klan. Kurucuları ve liderleri Finn MacCoul’dur. Birçok öyküde, sıradan insanların ötesinde inanılmaz işler başarırlar, hatta bazen tanrılara kafa tutarlar. Hiçbir kralın, ülkenin yada tanrının hizmetine girmeyi redderler.

Fianchuivé: Savaşçı kadınların yönettiği ve denizin altında olan efsanevi adanın ismi.

Finn MacCoul: Fianna klanının kurucusu ve lideri. Efsaneye göre Slane’de bir kuyunun içinde yaşayan bilgelik balığını yakalayıp yedikten sonra en bilge insan olmuştur. Onun için yaşamış en bilge, cömert, cesur ve dürüst insan denir. Brea kalesine saldırırken, tüm Fianna ile birlikte ölmüştür.

Finvarra: İrlanda’daki perilerin Kralı.

FirBolg: İnsanlardan önce İrlanda’da yaşadıkları söylenen efsanevi ırk. Yunanistan’dan gelmiş kuş kanatlı insanlar oldukları söylenir. Moytura savaşında Tanrılar tarafından yenilmişlerdir. Üç klanda oluşurlar; Fir Domnann, Fir Gaillion ve Fir Bolg. Son klan en güçlüsü olduğu için bu ırkın aynı zamanda ismidir.

Fomor: Kelt mitolojisinde, denizin altında yaşayan kötü yürekli şekilsiz devler. Tanrılar ile savaşırlar ve yenilirler.

G

Gae Bolg: Cuchulainn’in efsanevi mızrağı.

Sir Galahad: Kral Arthur efsanesinde yuvarlak masa şövalyelerinden biri. En cesur ve dindar şövalye olarak anlatılır. Kutsal Kupa’yı bulmayı başarmış ama sonra tekrar kaybetmiştir.

Gan Ceanach: Bir peri türü. Genç kızların kulaklarına hayaller fısıldayarak onları günlük işlerinden alıkoydukları söylenir.

Sir Gawain: Kral Arthur efsanesinde yuvarlak masa şövalyelerinden biri. Söylentiye göre gücü güneşin konumuna göre değişirmiş ve tam öğlen vakti yenilmez olurmuş.

Gease: Eski Kelt kahramanlarının sahip olduğu tabulara verilen ad. Her kahramanın gease’i farklıdır ve genellikle doğum anında ona verilir, eğer gease’ni bozarsa başına çok kötü şeyler gelir, hatta ölebilir.

Glamour: Kelt gözbağcılık büyülerine verilen ad. Özellikle periler arasında çok yaygın olduğu söylenir.

Goibniu: Kelt demirci tanrısı.

Goidel: İrlandalıların mistik atası.

Gölün Lady’si: “Gölün Kraliçesi” olarak da anılır. Efsanede Kral Arthur’a Excalibur’u hediye etmiştir. Bir kişilik değil bir ünvandır ve Ana Tanrıçanın yüksek rahibesine verilir. Kral Arthur zamanında Gölün Lady’si Viviane’dır, daha sonra yerini Nimue alır.

Grail: “Kutsal Kupa” olarak da bilinir, Kral Arthur efsanesinde yuvarlak masa şövalyelerinin aradığı, İsa’nın son yemek sırasında kullandığına inanılan mistik kupa. Kelt efsanelerinde ki Tanrı Dagda’nın Kazanından yola çıkarak yaratıldığı bir görüştür.

Gray of Macha: “Macha’nın Grisi”, Atların kralı olarak anılır. Cuchulainn’nin atıdır.

Guinevere: Kral Arthur’un kraliçesi, Cameliard kralı Leodegrance’ın kızı, yaşadığı zamanda İngiltere’nin en güzel kadını olduğu söylenir. Bu çok Efsanede Atrhur’u Sir Lancelot ile aldatır.

Gwydion: Briton Tanrılarının en yücesi, Tanrıların druid’i olarak anılır. Britanya druidlerinin baş tanrısıdır.

Gwyn: Briton diğer dünya tanrısı. Tanrı Nudd’un oğlu.


Okuduğunuz için teşekkürler

Fikirlerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirir.
Yorum yazarak bizi daha iyi içerikler hazırlamak için destekleyebilirsiniz.

Düşüncelerini Paylaşavatar

Kayıp Dünya

Kayıp Dünya Editörleri tarafından yayınlanmaktadır.

Yorum Yapılmamış

Yorum yazmak için tıklayın

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da