Ormanın Ötesi Rol Yapma Oyunları

KIYAMETTEN SONRA – OBSİDYEN

Obsidian: The Age of Judgement, 1998 senesinde Micah Skaritka ve Dav Harnish’in kurduğu rol yapma oyunu yazar grubu Apophis Consortium’un yayımladığı bilimkurgu/distopya/korku tarzındaki rol yapma oyunudur.

KIYAMETTEN ÖNCE, YARADILIŞTAN SONRA

Obsidyen (volkan camı), doğal yollarla oluşan volkanik kökenli bir cam türüdür. 1700 Santigrat derecenin üzerindeki lavın hızlıca soğuması ve kristalleşmeye yetecek kadar zaman geçmeden donmasıyla oluşur.
Başlangıçta Sheol vardı ve varlığı, onu besleyen Dünyamıza bağlıydı. Sakinlerine göre Dünya’yı kirleten, değersiz bir parazit türü ortaya çıkmıştı. Bu parazitin adı; insandı. İnsanlarla ilgilenmek kutsal benlikleri için gereksizdi. İnsanlar, kendi arzularına yenik düşebilir, açgözlülük ve nefretle varoluşu kirletebilirdi. Yaratıcı, insanoğlunun bu karanlık gücünü kendi evrenine yansıtmaması için Sheol’ü dokuz katmana ayırdı. Kendisi göklerdeki tahtında otururken kalan sekiz basamağa, sürüsüne sahip çıkan bir çoban misali idare etmesi için en kuvvetli sekiz meleğini atadı.

İnsanoğlu, bereketli yerkürede gelişti, evrildi ve yaratmanın yanında yıkmayı da keşfedince tüm günahlarıyla Sheol’ü besleyen enerjiyi de kirletti. Sheol’ün cennet katlarının yedisi insanların günahlarıyla cehenneme, melekleriyse karanlık enerjinin delirttiği şeytanlara dönüşüverdi. Sekizinci basamakta savaş hala devam ediyor. Dokuzuncu ve son basamağın akıbeti ise gizemini korumaktadır.

Cennetlerinin düşüşünün Dünyamıza yansıması, şeytani kültlerin filizlenip insanoğlunu yoldan çıkaracak savaşların ve kıyımların tohumlarını ekmek şeklinde olacaktı. Hem bedenen hem de ahlaken çöküş 2026’in 31 aralığında cehennemin ilk kapısının açılmasıyla en üst noktasına ulaşacak ve izleyen yıllarda diğer kapılar da birer birer açılıp iblis ordularının işgaliyle ve insanoğlunun umutsuz direnişiyle devam edecekti. 2070’e gelindiğinde insan popülasyonunun %95’i yok olmuştu. Hayatta kalmayı başaran küçük topluluklar hala mücadelelerini sürdürüyordu. Zamanla cehennemin çarpık tabiatı dünyamızın gerçekliğini de değiştirdi. Yeryüzü, Sheol’ün katmanlarına, cehennemin halkalarına göre yeniden biçimlendi. Bazıları yürüyen ölülerle doluyken bazılarıysa elektrik fırtınalarının patlak verdiği biyomekanoid

Biomechanoid Art (Biyomekanik sanat); makine ve organik öğelerin bir araya getirildiği sürrealistik sanat üslubudur. İnsan ve hayvan anatomisinin makinelerle çevrili kas ve tendonlardan oluşan fantastik yaratımının en dikkat çekici örnekleri H.R. Giger’ın yapıtlarında görülebilir.
yaratıkların kol gezdiği yerler haline geldi.

İşte bu kıyamet vaktinde, NORAD (Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı: Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın havacılık uyarısı, hava egemenliği ve Kuzey Amerika için koruma sağlayan askeri üs) yakınlarında hayatta kalmış siviller ve kırk beş asker son savaşlarını veriyordu. Umutları ve mermileri tükenmişken ışıklar içinde bir ziyaretçinin kutsamasıyla kaderleri tamamen değişir. Darchomen (temsil eden, yöneten benzeri bir anlama gelen orta çağ Germen terimi) olarak adlandırılan üstün güçlere sahip kutsanmış bu kırk beş kişi, iblis sürüsünü püskürtmeyi başarır. 2082’de Darchomen’in önderliğinde insanoğlu, dünya üzerinde bilinen son kaleyi inşa etmeye başlar. 2144’te Zone ismini verdikleri, 80 sektörden oluşan devasa yapı, insanlığın yeni evi olacaktır. Darchomen,  kendisi gibi özel güçlere sahip Protectorate (hami, kral vekili) unvanlı toplum önderlerine yönetimi devreder ve Birlik (Unity) kurulur. Ardından yeni toplum içerisindeki hassas dengeyi bozmamak maksadıyla geri plana çekilir. 2176’ya kadar iki tane daha Zone inşa edilir ama onlar iblis saldırılarına dayanamaz ve yok edilirler.

Cehennemin kapılarının açılıp dünyamızın işgal edilişinin 273. yılındayız. İnsanoğlu hala ayakta ve mücadelesini sürdürüyor. Aramızda yer alan yüksek teknoloji ile saf inancın karışımı çelik duvarların ötesinde, cehennemin güçlerine karşı mücadelemizi sürdürürken, surlarımızın içinde toplumumuz büyük şirketlerle, karanlık efendilerine ruh toplayan kültistlerle ve adaletsizlikle çürümekte, bir ütopyadan distopyaya dönüşmektedir. Yıl 2299, medeniyetimizin bilinen son odak noktası Zone’a hoş geldiniz.

İNSANLIĞIN SON KALESİ

Zone, gökyüzüne doğru 4,5 km yükselen, 1280 adet yer üstü, 48 adet yer altı katıyla ve otuz beş kilometre çapıyla, medeniyetin bilinen son yapısıdır. Sınır karakolları, sürgün edilmişlerin ufak yerleşimleri ve iblislerin saldırılarıyla çevrelenmiş Zone, çelik ve beton duvarlarının ötesinden gelebilecek saldırılara karşı binlerce 5. sınıf bombardıman silahıyla ve mistik bariyerlerle çevrilidir.

Dışarıdan abide görünümlü bu yapı, sakinleri için bir sığınak ya da gelecek midir? Bu soruların yanıtları tartışmaya açıktır. Jericho Fayne vakasından sonra

Jericho Fayne: Protectorate’ler bir Darchomen üyesi olan Jericho Fayne’i insanları sebepsiz yere güçleriyle öldürdüğü iddiasıyla yargılar. Jericho Fayne, mistiklerin üstün varlıklar ve bu eylemlerinin de en doğal hakkı olduğunu iddia eder. Halk adalet için ayaklanmaya kalkışınca bir Darchomen’in idam edilmesinin yeni sağlanan birliğe zarar verebileceği düşüncesiyle, 2100 yılında Jericho Fayne Zone’dan sürgün edilir.
Darchomen, yönetimi bırakıp cehennemle olan savaşı mistik yönden devam ettirir. Her neoliberal distopik oyun evreniyle aynı kaderi paylaşan Zone, eski dünyanın bilimiyle, kıyamet sonrası teknolojileri harmanlayan şirketlerin kontrolüne geçer. Bu büyük, mistik konserve kutusunda sosyal ve ekonomik adaletsizlikler kanıksanır. Bu ortam, Zone içinde filizlenen iblis kültlerinin serpilmesine uygun ortam yaratacaktır.

Yapının içi, birkaç ana geçiş noktası hariç bağlantısız, şehir büyüklüğündeki sektörlere bölünmüştür. Her sektör kendi içinde sosyoekonomik şartlara bağlı dört alt bölüme sahiptir. Kendi bağımsız ulaşım sistemleri, oksijen dönüşüm merkezleri ve enerji santralleri bulunur. Genel görünümleriyse bizlere Blade Runner tarzı bir atmosferi anımsatabilir. Eğer infernal bir salgın ya da kökü kurutulamayacak bir iblis yayılımı gerçekleşirse, Sektör kendisini otomatik olarak kapatıp izole eder

2198 senesinde, Sektör-36’da 475.000 kişi, et yiyen bir virüsle başlayan salgında hayatını kaybeder. Birlik sektörü kapatır ve mühürler. Duvarların arkasında 97.000 kişinin hala hayatta kaldığı bilinmektedir.
.

Her alt bölümün sosyal yapısı diğerinden farklıdır. Birinci alt bölüm, şirketlerin etkin faaliyet gösterdiği ve LAW (yasa koyucu kurum) tarafından sıkı kontrol edilen idari merkezdir. İkinci alt bölüm, yüksek gelir grubu seçkinlerin yerleşim alanıdır. Üçüncü alt bölümde ekonomik ve sosyal hayat toplanmıştır. Genelde en kalabalık alt bölümdür. Ticaret merkezleri, kulüpler, barlar burada yer alır. Kaçakçılık ve adi suç oranı yüksektir. Düzenli olarak radyo ve dijital yayınlardan İnsanlığa Karşı Suçlar programı kapsamında propaganda yayınları yapılır. Dördüncü alt bölüm sanayi tesislerini barındırır. Tesisler dışındaki bu alt bölümde LAW sadece acil durum çağrılarına yanıt verir. Merkezi kontrolün bulunmaması nedeniyle infernal saldırıların fazla olduğu, kültlerin, terörist grupların, bazen de tanımlanamamış hastalıkların cirit attığı yerdir. Aynı zamanda şirketlerin yasa dışı deneyleri için de bir tür laboratuvardır. LAW istatistiklerine göre dördüncü alt bölüm için ortalama yaşam süresi altı yıldır.

24 saat canlı, 60 milyon nüfusuyla Zone’un idaresi zorlukları da beraberinde getirir. Sektörler,  2099 yılında kurulan ve Birlik’e bağlı yasa koyucu LAW kurumunun denetimindedir. LAW kontrolündeki alt sektörlerde her yurttaşın CIN numarası bulunur. Her çocuk 13. yaşına bastığında yasalara karşı sorumlu tam yurttaş kabul edilir. Kimlik, genetik, eğitim, kariyer verilerinin bulunduğu, mali hareketlerini de kontrol edebileceği ilk credbase terminali hediye edilir. Eğer çocuğunuz mistik yetenekler gösterirse onun credbase verisi ve CIN numarası diğer yurttaşlardan farklılaştırılır.

LAW iki temel kanun serisi üzerinden denetimi sağlar. İlki; Zone Vatandaş Hakları Yasası: yurttaşların insanlığın varoluşunu sürdürmesi ve günahlardan uzak durması için taşıdığı görev ve sorumlulukları anlatır. Ayrıca adi, bilimsel, finansal ve infernal kökenlerine göre suçlara verilen cezaları içerir. En ağır cezalandırma idam ya da idamdan da beter olarak görülen Zone dışına sürülmektir. (Bu mistik kutunun dışında, birkaç kilometre sonraki Çorak Topraklarda hayatta kalabilme ihtimalinin idamdan kurtulabilme ihtimalinden daha düşük olduğunu da söyleyenler vardır.) İkincisi; Ücretli Katil Yasasıdır. 2286 senesinde suç oranının %400’lere çıkması sonucu profesyonel avcıların meydana getirdiği yükleniciler meslek gurubu kurulmuştur. Abraham Hakları adıyla kendi mevzuatları bulunan bu iş kolu, başta kültistler olmak üzere suç unsurlarını bulup, etkisiz hale getirmek karşılığında ücret alan resmi kelle avcılarıdır (özel lisans gerektirir).

Teknoloji tamamen kıyamet sonrası hayatta kalabilme ve insan varlığını sürdürebilme üzerine gelişmiştir. İblis ordularıyla 273 yıldır süren savaşlardan elde edilen materyaller sayesinde, genetik ve infernal robotikle karışık ters mühendislik olarak adlandırılan bilim dalları ile tıp, silah ve nükleer enerji alanlarında büyük ilerlemeler yaşanmıştır. Küçük laboratuvar gruplarında başlayan çalışmalar çok hızlı yaşanan gelişmelerle 2144 yılında, bunların finansmanını da içeren büyük şirketlerin devrinin açılışına önayak olur. Fakat dış dünyadaki hayatın sürdürülebilir olmayışı sebebiyle eski dünyanın uzay ve uydu teknolojileri neredeyse unutulmuştur. Temel beslenme; geri dönüştürülmüş gıda, genetik destekli yapay tarım ürünleri ve Birlik tarafından tüketilmesi 2176’da onaylanmış iblis türlerinden elde edilen et ürünlerine dayalıdır (yüksek gelir sınıfı hala çok pahalı sentetik et tüketmeyi tercih etmektedir).

OYUN HAKKINDA KISA KISA…

Standart, çok köşeli zarların tamamı oyunda kullanılmaktadır. Oyuncular, cehennemin kasıp kavurduğu dünyada var olmaya çalışan altı karakter sınıfından (Ethos) birini canlandırır. Her bir Ethos oyunun başlangıcında bazı avantajlar sağlar.

 • Mystic (Mistik): Darchomen gibi aydınlanmış, kutsal güçlere sahip az sayıdaki kişilerdir.
 • Alter: Saldırıya dayalı mistik güçlere sahip asker ve avcılardır.
 • Visionary (Vizyoner): Savunmaya dayalı mistik güçlerle donanmış öğretici ve yol gösterenlerdir.
 • Cultist (Kultist): Sheol’ün sekiz çemberinin etkisindeki kült üyeleridir. Aralarından sadece Spiritual Essence kirlenmeye karşı mücadele etmekte olup Birlik tarafından faaliyet göstermesi serbest bırakılmış tek gruptur.
 • Machine (Makine): İnsanlığın geleceğinin organik bedenlerde değil makineleşmekte olduğuna inanan cyborg sevdalılarıdır.
 • Corporate (Şirket Temsilcisi): Yeni dünya düzenin iş adamlarıdır. Parayı, teknolojiyi ve herkesi yönetenler sınıfıdır.

Ethos tercihi sonrası sosyal nitelikler seçilir. Bunlar bir nevi mesleki beceri türü olup seçtiğiniz bu özelliklerin öncelik sırasına göre birincil ve ikincil avantajları vardır. Peşinden dört adet D6 zar ile çeviklik, kuvvet, mekanik, bilgi, algı ve zihinden (Dexterity, Strenght, mechanical, knowledge, perception, mind) oluşan temel nitelikler belirlenir. Bir sonraki aşamada; sıra yirmi karakter puanının becerilere dağıtılmasına gelir. Beceriler, temel niteliklerin altında yer almaktadır. Karakterinizi becerilerinin yanında zihinsel ve fiziksel yapısı da önemlidir.

 • Essence/Endurance (öz ve dayanıklılık): Fiziki performansınız ile mücadele sonucu yaralanmanız Endurance (dayanıklılık) ardından Essence (ruhun özü) puanınızı düşürür.
 • Starting Spirit: Ruh enerjinizi gösterir. Vücudunuzdaki inorganik parçalar fazlaysa (örneğin bir cyborg karakteri canlandırıyorsanız) ruhsal enerjiniz azalmaktadır. Bu da sizi spiritüel saldırılara karşı daha hassas hale getirebilir.
 • Radiation Level (Radyasyon Seviyesi): Radyasyon hem Zone içinde hem de Zone dışındaki maceralarınızda karşılaşacağınız kaçınılmaz bir tehdittir. Bedeninize nüfuz eden radyasyon seviyesinin olumsuz etkileri oyunun sisteminde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
 • Şirketlerin tespit ettiği infernal etkileşimli 56.000 hastalığa çare bulunmuş, 10.000 tanesi üzerinde (mutasyon çeşitlemeleri hariç) hala çalışmalar devam etmektedir.
  Virus
  Rating: Özellikle Çorak Topraklarda geçecek öykülerde oyuncuların yüzleşecekleri geniş bir hastalık yelpazesi bulunmaktadır. Zone içinde 196 yıl önce kaybolan ama dış dünyada hala varlığını sürdüren Salgın Kültünün (Cult of Pestilence) etkisi hala devam ediyor.

Oyuncular, karakterlerinin motivasyonlarını oyun yöneticisiyle birlikte belirler. Karakterinizin amacı, hedefleri, deneyim puanı kazanmada önemlidir. Motivasyonların belirlenmesinde bir sınır yoktur ama aktif ve pasif olarak sınıflandırılır. Bazıları oyunun gidişatına göre alt görevlerde gerçekleştirebileceğiniz hedeflerken diğerleri epik bir macera sonucunda başarmanız gereken türden olabilir. Eğer Mistik, Alter ya da Vizyonerseniz mistik güçlerinizi, Kültistseniz kült güçlerinizi (Convocations) seçtikten sonra size ait credbasede yüklü krediniz kadar ekipman, sibernetik eklentiler ve diğer gereçlerinizi alabilir, Zone içindeki entrikalara ya da Çorak Topraklardaki yaşam mücadelesine katılabilirsiniz.

Oyunun mücadele kısımlarına ait manevralar klasik rol yapma oyunlarına nazaran daha az çizelgeli ve pivot tablolu. Fakat bu haliyle de kurallarına sadık oyun yöneticileri için oyundaki savaş ve mücadele sürelerini uzatabilecek bir yapıya sahip. Ana kural kitabı, silah ve malzeme konularında geniş ve ayrıntılı bir içerik barındırmaktadır.

Oyunun atmosferindeki en büyük eksiklik tüm öykünün sadece eski ahit üzerine kurulması, kısıtlanması, diğer tüm dini ya da mitolojik öğelerin dışarıda bırakılmış olmasıdır. Oyunun Avrupa kıtasında geçen versiyonu Shadow Nations’da bu tek taraflılık iyice abartılı bir hal almaktadır. Neyse ki Kıyamet Sonrası, rol yapma oyunlarında yaygın bir ana tema olduğu için oyunu kendi yaratıcılığınıza göre yönlendirebiliyorsunuz ve oyunun zar sistemi de buna müsaade ediyor. Zaten kaynak kitabı Wasteland: Beyond the Outpost, içeriğiyle ana kural kitabının tekleyen ve sıkan öykü akışını dışına çıkarak oyunu daha keyifli hale getiriyor.

Çorak topraklarda iyi yolculuklar…

 

Okuduğunuz için teşekkürler

Fikirlerinizi paylaşmanız bizi çok sevindirir.
Yorum yazarak bizi daha iyi içerikler hazırlamak için destekleyebilirsiniz.

Düşüncelerini Paylaşavatar

İlker BOZDEMİR

Karadeniz'de doğdu, İç Anadolu'da büyüdü, Marmara'da yaşıyor. Mesleğinin ördüğü boğucu duvarlar arasında bulduğu çatlaklardan kaçıp ya tabiata sığınıp kamp yaparak ya da zarları yanındaysa GM'lik yaparak nefes almaya çalışıyor. Hayatın bir gerçeği ne yazık ki her şeyin sonunda kürkçü dükkanına geri dönüyor. Fakat bir sonraki kaçış için çatlaklar aramaya devam ediyor.

Yorum Yapılmamış

Yorum yazmak için tıklayın

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da