Tarihte Türkleri birleştiren, onları aynı bayrak altında toplayan hiçbir olgu olmamıştır. Ne din, ne dil, ne vatan ne de çıkarlar hiçbir zaman ortak olmamıştır. Kendilerine ‘Halk’ anlamaına gelen Hun adınıDevamı »

K Kaf Dağı: Masal kuşu Anka’nın yaşadığı mitolojik dağ. Bütün dağların anasıdır. Yeryüzündeki her dağın yeraltından Kaf’a bağlı olduğuna inanılırdı. Kaftar: Büyücü, efsuncu kadın. Bu kadınları gören herkesin kendinden geçip,Devamı »

R Ritüel: Başlıca konusu dünyanın yaratılışı, kuralları ve yaratılış süreci olan geleneksel ve kültürel olay. Bazı araştırmacılara göre ritüel geleneği dilden bile eskidir. Ruh: Doğaüstü varlıkların çeşitli kategorilerini anlamlandırmak içinDevamı »

T Tapdık: Şeytani varlıkları temizlemek için gökten yere indiğine inanılan efsane kahramanlarından biri. Targitay: Sakların ulu atası, Papay’ın oğlu. İlk insan. Tarı: Tanrı adının kullanılan değişik şekillerinden biri. Taskıl: DağDevamı »

V Vergi: Şamanizme göre, istemekle ya da öğrenmekle şaman olunmazdı. Şamanlık sadece vergiyle kazanılırdı. Vergi ata şamanlar ya da ruhlar tarafından seçilmiş olanlara verilirdi. Vurgun: Azerbaycan Türklerine göre, ateşten yaratılmışDevamı »