Telif Feragatnamesi

Bu sözleşme ile Kayıp Dünya Bilimkurgu Öyküleri Antolojisi #1‘de yayımlanmak üzere öykülerini gönderen yazarlar, aşağıda belirtilen sözleşme koşullarını okuduğunu ve onayladığını kabul etmiş sayılırlar.

  1. Kayıp Dünya Bilimkurgu Öyküleri Antolojisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen öyküler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayınlanmak üzere başka bir yere yollanmamış olmalıdır. Yazarları, gönderilen öyküleri başka bir yerde yayımlatmamayı taahhüt eder.
  2. Yazar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince antolojiye gönderdiği eserinin Kayıp Dünya tarafından seçilecek öykülerle birlikte yurtiçinde veya yurtdışında bir öykü seçkisi kitabı haline getirilmesi, basılı, görsel, işitsel, dijital ortamdaki tüm iletimi, yayımı, çoğaltımı, işlenmesi, devri, doğrudan veya dolaylı temsil hakları konusuyla ilgili bilimum haklar için 3 yıl boyunca Kayıp Dünya’ya tam lisans ve yetki verdiğini kabul eder.
  3. Devrettiği haklar karşılığında yazara telif ücreti ödenmez.
  4. Öykünün Kayıp Dünya web sitesi ve yayınları haricinde basılı, görsel, işitsel, dijital her türlü ortamda yayımlanması ve çoğaltılması, ancak izin alınmak suretiyle yapılabilir.
  5. Gönderilen tüm öyküler yazım kurallarına uygunluğu yönünden değerlendirilir. Yazım kurallarına uygun olmayan öyküler seçici kurulumuz tarafından içeriği bozulmayacak şekilde düzeltilebilir yahut içeriğe ilişkin düzeltme talepleri yazara iletilir. Öykü üzerinde editoryal çalışma yapma hakkı saklı tutulur.

Son Yazılarımız

44. Sayı Spotify’da

44. Sayı Spotify'da