MEZOAMERİKAN MİTOLOJİSİ SÖZLÜĞÜ (E-G)

E

Eb: [Maya] Yeniden doğmayı ve yenilenmeyi sembolize eden, insanlık tarihinin 12. dönemine verilen isim.

Ehecatl: [Aztek] Hava ve rüzgar tanrısı.

Ehecoatl: [Maya] M.Ö 11205’de başlayıp, 4010 yıl süren ikinci güneş devresi. Rüzgar fırtınası anlamına gelir.

Ek Ahau: [Maya] Savaş tanrısı.

Ek Zip: [Maya] Geyik avı tanrısı.

Ekchuah: [Maya] Ticaret tanrısı, tüccarların koruyucusu.

Ekkekko: [İnka] Bolluk, bereket ve para tanrısı.

Epunamun: [İnka] Savaş tanrılarından biri.

Etzalkualitztli: [Aztek] Tlaloc adına düzenlenen festivalin adı. Aynı zamanda dinsel takvimin altıncı ayı.

Etznap: [Maya] Fedakarlık ve kurban törenleri ile ilgili tanrı.

Eupai: [İnka] Yeraltı tanrısı. Adına çocuklar kurban edilirdi.

F

Fempellec: [İnka] Naymlap’ın on iki oğlundan biridir. O soydan gelen son hükümdardır.

G

Gagavitz: [Aztek] Tiuh Tiuh’a hizmet eden bir savaşçı.

Ghanan: [Maya] Tarım tanrısı.

Göz Oyan: [Maya] Popol Vuh’da adı geçen, büyük çarpışma sonrası sağ kalanların gözlerini oyduğuna inanılan tanrı.

Guaca Bilca: [İnka] Taptıkları doğaüstü güçlere verdikleri isim. Cuzco’nun iblisleri.

Guachimines: [İnka] Tehlikeli ve ölümcül, efsanevi bir karakter.

Guamansuri: [İnka] Guachimines tarafından öldürülen, İnka efsanelerinde cinayete kurban giden ilk karakter.

Guayna Capac: [İnka] İspanyol fethinden önceki son İnka hükümdarı.

Gucumatz: [Maya] Kukulcan’a verilen isimlerden biri.

Gukumatz: [Maya] Yedi yaratıcı tanrıdan biri. Gökyüzü tanrısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir