K Kaf Dağı: Masal kuşu Anka’nın yaşadığı mitolojik dağ. Bütün dağların anasıdır. Yeryüzündeki her dağın yeraltından Kaf’a bağlı olduğuna inanılırdı. Kaftar: Büyücü, efsuncu kadın. Bu kadınları gören herkesin kendinden geçip,Devamı »

R Ritüel: Başlıca konusu dünyanın yaratılışı, kuralları ve yaratılış süreci olan geleneksel ve kültürel olay. Bazı araştırmacılara göre ritüel geleneği dilden bile eskidir. Ruh: Doğaüstü varlıkların çeşitli kategorilerini anlamlandırmak içinDevamı »

T Tapdık: Şeytani varlıkları temizlemek için gökten yere indiğine inanılan efsane kahramanlarından biri. Targitay: Sakların ulu atası, Papay’ın oğlu. İlk insan. Tarı: Tanrı adının kullanılan değişik şekillerinden biri. Taskıl: DağDevamı »

V Vergi: Şamanizme göre, istemekle ya da öğrenmekle şaman olunmazdı. Şamanlık sadece vergiyle kazanılırdı. Vergi ata şamanlar ya da ruhlar tarafından seçilmiş olanlara verilirdi. Vurgun: Azerbaycan Türklerine göre, ateşten yaratılmışDevamı »

A Aebh: Kelt deniz tanrısı Ler’in ikinci karısı. Bodb the Red’in kızı. Aed: Savaşçı Miodhchaoin’nin üç oğlundan biri. Aeife: Kelt deniz tanrısı Ler’in üçüncü karısı. Aes Sidhe: “Tepelerin Halkı”; PerilerinDevamı »

E Easal: Mitsel altın sütunlar ülkesinin kralı. Elathan: Fomor’ların krallarından biri. Ellylion: Gal Elflerine verilen ad. Eochaid MacErc: Firbolg’ların krallı. Moytura savaşında Tanrıların kralı Nuada tarafından öldürülür. Eremon MacMilé: İrlanda’nınDevamı »

H Havran: Annwn’nin kralı. Hawthorn: Devlerin şefi. Olwen’nın babası. Historia Britonum: Monmouth’lu Geoffrey tarafından 8. yüzyılda yazılan ve Kral Arthur efsanesinin geçtiği bilinen en eski kaynak. Hy-Breasail: Kelt mitolojisinde, batıdaDevamı »

M Mab: Perilerin baş kraliçesi Mac Cecht: Tuatha Dé Dannan’nın krallarından biri. Mac Moineanta: İrlanda perilerinin Kralı. Mac Oc: “Gençliğin oğlu”, Tanrı Aengus’un sıfatı. Macha: Beş Kelt Savaş tanrıçasından biri.Devamı »

O Ochall Ochne: Connaught perilerinin kralı. Ogma: Kelt Edebiyat ve Şiir Tanrısı. Tuatha Dé Dannan’nın şampiyonudur. Ogyrvran: Briton yeraltı tanrısı. Onagh: İrlanda perilerinin Kraliçesi. Oscar: Ossian’nın oğlu Fianna savaşçısı. OssianDevamı »

R Rathconrath: “Realm of Glamour”, Dyfed’e verilen isim. Rhiannon: Briton Sihir Tanrıçası. Rigasamos: Bir Briton savaş tanrısı. Rodrubân: Tanrı Lugh’un “sidh” si. S Sadb: Finn MacCoul’un karısı. Samhain: Kelt kışDevamı »